Korte omschrijving

Buurtgerichte projecten op kruispunt lokale besturen – welzijn – justitie

Projectsubsidie

  • Voorkomen dat jongvolwassenen met een risicoprofiel verglijden naar of hervallen in een criminele levensstijl (‘veelplegers’) en ingesloten geraken in criminele netwerken.
  • Bundelen van beschikbare capaciteit in een efficiënt, gestructureerd samenwerkingsverband om systematische, individuele exit-strategieën te bepalen.
  • Onveiligheid, slachtofferschap en onveiligheidsgevoelens in de buurt verminderen

Projectnummer

VV151

Thematische cluster

30 - Armoedebestrijding en wijkverbetering

Info Vlaamse overheid

Bekijk de volledige lijst relanceprojecten met verdere detaillering en omschrijving (xlsx-bestand)

De Vlaamse overheid stelt voortgangsrapporten en andere uitgebreide informatie over het relanceplan ter beschikking op www.vlaanderen.be/uw-overheid/beleid/vlaamse-veerkracht. De projectnummers in de inhoudsopgave van de voortgangsrapporten brengen je vlot bij de relevante gegevens.