Korte omschrijving

Inzetten op innoverende praktijken met het oog op doorgaande lijn kinderopvang / (kleuter)onderwijs 0-6 jaar (pedagogische  en zorgcontinuïteit) een verhoogde kleuterparticipatie, met aandacht voor taal- en talentontwikkeling; en i.s.m. lokale besturen voor kinderen (“spelend leren”), voor buurtwerk en lokale armoede-initiatieven.

Projectnummer

VV147

Thematische cluster

30 - Armoedebestrijding en wijkverbetering

Info Vlaamse overheid

Bekijk de volledige lijst relanceprojecten met verdere detaillering en omschrijving (xlsx-bestand)

De Vlaamse overheid stelt voortgangsrapporten en andere uitgebreide informatie over het relanceplan ter beschikking op www.vlaanderen.be/uw-overheid/beleid/vlaamse-veerkracht. De projectnummers in de inhoudsopgave van de voortgangsrapporten brengen je vlot bij de relevante gegevens.