Projectnummer

 VV127

Thematische cluster

26 - Digibanken

Korte omschrijving

De Vlaamse overheid voorziet 50.000.000 euro voor de oprichting van digibanken die het risico op digitale uitsluiting bij mensen in een kwetsbare positie - zoals kortgeschoolden, mensen in armoede, laaggeletterden - verkleinen. Binnen Vlaanderen werken al diverse ondernemingen en organisaties op e-inclusie door materiaal beschikbaar te stellen, kennis en vaardigheden te versterken of begeleiding, maar samenwerking tussen de verschillende partners is beperkt. Via dit project wil men de diverse spelers verenigen in lokale samenwerkingsverbanden, de zogenaamde digibanken, zodat zij binnen een gestroomlijnd kader kunnen werken op gebied van strategie en dienstverlening.

De digibanken-partnerschappen zullen zichtbaar gemaakt worden via een laagdrempelige fysieke toegangspoort voor de verschillende doelgroepen en de structuur en samenstelling van elk 'digibank'-project kan lokaal of regoinaal verschillen, om zo tegemoet te komen aan de diversiteit van noden.

Relevante info

 • De lokale digibank-projecten zullen worden toegewezen via open subsidie-oproepen verspreid over meerdere indieningsrondes in 2021 en 2022. Daarnaast werkt de Vlaamse overheid dit voorjaar een kaderbesluit uit waarin beide oproepen verankerd worden.
   
 • De oproep ‘Digibanken - Strategische ontwikkeling’ (voortraject) voorziet de mogelijkheid aan (kandidaat-)partnerschappen om
 1. de strategie voor de implementatie van het lokale digibank-project en de gedeelde dienstverlening en
 2. het partnerschap verder concreet vorm te geven.

  Binnen de strategie is aandacht voor de doelgroep, outreachstrategie, samenwerking met sociale economie, circulariteit, duurzaamheid en opschaalbaarheid van het model, connectiviteit en impactmeting.
 • De projecten zullen vrijblijvend beroep kunnen doen op ondersteuning voor de opmaak van de samenwerkingsovereenkomst- en strategie, om de kwaliteit van samenwerking, rollen en verantwoordelijkheden te garanderen.
   
 • De uitvoering van de digibank-partnerschappen kent een looptijd tot eind 2024.

Info Vlaamse overheid

Bekijk de volledige lijst relanceprojecten met verdere detaillering en omschrijving (xlsx-bestand)

De Vlaamse overheid stelt voortgangsrapporten en andere uitgebreide informatie over het relanceplan ter beschikking op www.vlaanderen.be/uw-overheid/beleid/vlaamse-veerkracht. De projectnummers in de inhoudsopgave van de voortgangsrapporten brengen je vlot bij de relevante gegevens.