Korte omschrijving

Versterken oproepen bovenlokale sportinfrastructuur: ook lokale besturen kunnen projecten indienen.

Om investeringen in sportinfrastructuur te faciliteren en te versnellen heeft Sport Vlaanderen “Sportspurt” in het leven geroepen. Er bestaat de mogelijkheid om via het decreet voor ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur jaarlijks op een vast tijdstip (31/03/20xx) een subsidieaanvraag in te dienen bij Sport Vlaanderen voor de bouw en/of renovatie van bovenlokale sportinfrastructuur. In het decreet wordt een minimaal budget van 5.000 keuro verankerd dat wordt gebruikt om sportinfrastructuur te cofinancieren tot 30% en een maximaalbedrag van 1.250k euro.

Vanaf 2021 kan Sport Vlaanderen twee projectoproepen organiseren. Subsidieaanvragen kunnen dan uiterlijk 31/03/20xx en 30/09/20xx worden ingediend. Bovendien worden er deze legislatuur extra budgetten bovenop het decretaal minimum vrijgemaakt om te investeren in bovenlokale sportinfrastructuur. Gezien de grote behoefte en de vraag om een inhaalbeweging inzake sportinfrastructuur te versnellen alsook de positieve effecten van sport en bewegen in tijden van een pandemie wordt de eerste grote impuls in 2021 reeds voorzien.

Projectnummer

VV122

Thematische cluster

23 - Sportinfrastructuur

Nuttige gegevens en referenties

De volgende deadline voor indiening (tweede oproep 2021) is 30 september 2021.

Lees meer op het sportinfrastructuur portaal van Sport Vlaanderen

Info Vlaamse overheid

Bekijk de volledige lijst relanceprojecten met verdere detaillering en omschrijving (xlsx-bestand)

De Vlaamse overheid stelt voortgangsrapporten en andere uitgebreide informatie over het relanceplan ter beschikking op www.vlaanderen.be/uw-overheid/beleid/vlaamse-veerkracht. De projectnummers in de inhoudsopgave van de voortgangsrapporten brengen je vlot bij de relevante gegevens.