Korte omschrijving

De sociale kaart is voor de hulp- en dienstverleners, zorgpersoneel, OCMW-medewerkers of de burger zelf een instrument om in de eigen buurt de nodige hulpverleners te kunnen terugvinden. Het departement WVG nam dit enkele jaren geleden over van de provincies toen hun welzijnsopdracht werd overgeheveld. De sociale kaart bevat veel gegevens en wordt voortdurend bijgewerkt. Toch blijkt de toepassing vatbaar voorverbetering door onder meer de koppeling te maken met bijkomende authentieke datasets die zo automatisch actuele gegevens op de kaart te zetten. Sterke verbeteringen zijn ook nodig aan de zoekfunctie om tot de juiste resultaten te komen en de gebruiksvriendelijkheid kan verbeterd worden.

Projectnummer

VV120

Thematische cluster

21 - Digitalisering zorgbeleid

Info Vlaamse overheid

Bekijk de volledige lijst relanceprojecten met verdere detaillering en omschrijving (xlsx-bestand)

De Vlaamse overheid stelt voortgangsrapporten en andere uitgebreide informatie over het relanceplan ter beschikking op www.vlaanderen.be/uw-overheid/beleid/vlaamse-veerkracht. De projectnummers in de inhoudsopgave van de voortgangsrapporten brengen je vlot bij de relevante gegevens.