Korte omschrijving

Ontwikkelen rechtenverkenner 2.0 met een meer gebruiksvriendelijke tool in sterke samenwerking met de lokale besturen.

De rechtenverkenner wordt gebruik door voornamelijk hulpverleners van OCMW, CAW, lokale besturen, … om op basis van het profiel van een hulpvrager te bekijken voor welke rechten deze persoon in aanmerking komt. Dit kan gaan over allerlei levensdomeinen en evenzeer over rechten op het niveau het federale, regionale of lokale niveau. De rechtenverkenner is toe aan een grondige update tot rechtenverkenner 2.0. Zo verhoogt het gebruikerscomfort en kan het structurele gebruik toenemen. De nodige aanpassingen moeten leiden tot verbeterde resultaten in rechtentoekenning en eenvoudiger aanpassingen bij veranderende regelgeving. Zo zal de site ook meer gebruiksvriendelijk zijn voor de geïnteresseerde burger en niet enkel voor de hulpverleners.

Projectnummer

VV119

Thematische cluster

21 - Digitalisering zorgbeleid

Info Vlaamse overheid

Bekijk de volledige lijst relanceprojecten met verdere detaillering en omschrijving (xlsx-bestand)

De Vlaamse overheid stelt voortgangsrapporten en andere uitgebreide informatie over het relanceplan ter beschikking op www.vlaanderen.be/uw-overheid/beleid/vlaamse-veerkracht. De projectnummers in de inhoudsopgave van de voortgangsrapporten brengen je vlot bij de relevante gegevens.