Korte omschrijving

Er zijn een aantal essentiële bouwstenen voor de inkanteling en inbedding van zorgsectoren in de Vlaamse Sociale Bescherming. Deze zijn noodzakelijk om een performant systeem uit te bouwen waarmee de doelstellingen van VSB vanuit administratief oogpunt kunnen gerealiseerd worden.

Deze investering dient o.a. om de voorzieningen te digitaliseren om zo alle revalidatiecentra en GGZ op eenzelfde (minimaal) niveau van informatisering krijgen op het gebied van de basisprocessen en bijbehorende applicaties (digitalisering boekhouding, facturatie, gegevensregistratie, elektronisch patiëntendossier, …).

Zowel de zorgaanbieders als de zorgkassen moeten ook een digitale koppeling maken met het VSB- platform. Via dit platform wordt de verzekerbaarheid binnen VSB getoetst alsook de financiering van het zorgticket toegekend.

Projectnummer

VV115

Thematische cluster

21 - Digitalisering zorgbeleid

Info Vlaamse overheid

Bekijk de volledige lijst relanceprojecten met verdere detaillering en omschrijving (xlsx-bestand)

De Vlaamse overheid stelt voortgangsrapporten en andere uitgebreide informatie over het relanceplan ter beschikking op www.vlaanderen.be/uw-overheid/beleid/vlaamse-veerkracht. De projectnummers in de inhoudsopgave van de voortgangsrapporten brengen je vlot bij de relevante gegevens.