Nog tot 24 juni 2021 loopt er een projectoproep voor de ondersteuning van lokale, vernieuwende fysieke of digitale investeringsprojecten. Het moet gaan om projecten die bijdragen aan de economische heropleving van de stad, het sociaal weefsel er versterken of de inrichting van de publieke ruimte verbeteren.

Een aanvraag is enkel mogelijk voor de centrumsteden en de 31 provinciesteden (en de VGC). Een project kan maximaal 3 miljoen euro krijgen. Minimaal twintig procent van de totale kosten moet uit de eigen lokale middelen worden betaald. 

Meer informatie lees je hier

U bent werkzaam voor een lokaal bestuur of hebt een lokaal mandaat en een vraag over ruimtelijke ordening? Neem contact op met Xavier Buijs

 

Korte omschrijving

We focussen op  “De stad/samenleving na corona”.  We keren niet terug naar het oude normaal, maar trekken voor deze projectoproep lessen uit de crisis en streven naar vooruitgang en verbetering.

Projectnummer

VV004

Thematische cluster

16 - Verbetering en verduurzaming ruimtelijke ordening

Info Vlaamse overheid

Bekijk de volledige lijst relanceprojecten met verdere detaillering en omschrijving (xlsx-bestand)

De Vlaamse overheid stelt voortgangsrapporten en andere uitgebreide informatie over het relanceplan ter beschikking op www.vlaanderen.be/uw-overheid/beleid/vlaamse-veerkracht. De projectnummers in de inhoudsopgave van de voortgangsrapporten brengen je vlot bij de relevante gegevens.