Sommige handelskernen hebben flink te lijden gehad onder corona. De leegstand is er nog extra toegenomen. Een subsidie voor aankoop en transformatie van handelspanden en bedrijfsruimten moet helpen de kernen er weer bovenop te krijgen. De subidie bedraagt zo'n 30% van de aankoopprijs van het pand of de panden, met een maximum van 500.000 euro per gemeente. In totaal is er 10 miljoen euro voorzien. De oproep loopt nog tot 1 december 2022.  Meer info lees je hier. 

Daarnaast worden middelen voorzien voor een professionele begeleiding van gemeenten bij hun initatieven om hun handelskern te versterken. Meer over deze 'profploeg' lees je hier.  

Meer informatie hierover lees je hier.

Korte omschrijving

Investeren in bedrijvige en bruisende kernen - projectoproepen rond aankoop en transformatie van handelspanden, flankerend beleid op vlak van mobiliteit en parkeren en data-gedreven beleidsvoeren op basis van retaildata.

Projectnummer

VV102

Thematische cluster

16 - Verbetering en verduurzaming ruimtelijke ordening

Info Vlaamse overheid

Bekijk de volledige lijst relanceprojecten met verdere detaillering en omschrijving (xlsx-bestand)

De Vlaamse overheid stelt voortgangsrapporten en andere uitgebreide informatie over het relanceplan ter beschikking op www.vlaanderen.be/uw-overheid/beleid/vlaamse-veerkracht. De projectnummers in de inhoudsopgave van de voortgangsrapporten brengen je vlot bij de relevante gegevens.