De problematiek van de wachtlijsten voor een premie onroerend erfgoed is al langer gekend. In 2020 werd een nieuw premiesysteem in het leven geroepen, dat moet voorkomen dat er lange wachtlijsten ontstaan.

Voortaan kan maximaal 1 keer per jaar tot een maximumbedrag van 250.000 euro een subsidie worden aangevraagd voor onderhoudswerken. Het percentage bedraagt gebruikelijk 40%, maar kan worden verhoogd bij goed regulier onderhoud. Voor grotere restauratiewerken wordt gewerkt met een systeem van jaarlijkse thematische oproepen. 

De Relancemiddelen worden deels gebruikt om de projecten die nog op de bestaande wachtljist staan (volgens de 'oude'regeling) versneld af te bouwen. Meer info hier

Meer informatie over de huidige premiestelsel is te vinden op de website van het Agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaaamse overheid. 

U bent werkzaam voor een lokaal bestuur of hebt een lokaal mandaat en een vraag over onroerend erfgoed? Neem contact op met Lieselot Decalf

Korte omschrijving

Wegwerken wachtlijst onroerend-erfgoedpremies.

Projectnummer

VV099

Thematische cluster

15 - Investeringen onroerend erfgoed

Info Vlaamse overheid

Bekijk de volledige lijst relanceprojecten met verdere detaillering en omschrijving (xlsx-bestand)

De Vlaamse overheid stelt voortgangsrapporten en andere uitgebreide informatie over het relanceplan ter beschikking op www.vlaanderen.be/uw-overheid/beleid/vlaamse-veerkracht. De projectnummers in de inhoudsopgave van de voortgangsrapporten brengen je vlot bij de relevante gegevens.