Korte omschrijving

Stimuleringsinstrument voor Kunst in Opdracht in de publieke ruimte om kunstprojecten te realiseren op die plaatsen waar de nood aan kunst het grootst is. Het stimuleringsinstrument zal de realisatie van een kunstproject niet langer koppelen aan een bouwproject zoals in het decreet Kunst in Opdracht, maar vertrekken vanuit locaties en situaties gerelateerd aan het publiek domein. Het betreft hierbij cofinanciering waarbij de publieke bouwheer, zowel vanuit de beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid (zoals ANB, VLM, de Vlaamse Waterweg, AWB, …) als de lokale besturen die investeren in de kwaliteit van de publieke ruimte, een deel van het kunstproject zelf dient te financieren.

Projectnummer

VV084

Thematische cluster

14 - Culturele infrastructuur

Info Vlaamse overheid

Bekijk de volledige lijst relanceprojecten met verdere detaillering en omschrijving (xlsx-bestand)

De Vlaamse overheid stelt voortgangsrapporten en andere uitgebreide informatie over het relanceplan ter beschikking op www.vlaanderen.be/uw-overheid/beleid/vlaamse-veerkracht. De projectnummers in de inhoudsopgave van de voortgangsrapporten brengen je vlot bij de relevante gegevens.