Korte omschrijving

Het proces om informatie te verzamelen voor de verkoop van vastgoed is vandaag verbrokkeld en administratief tijdrovend voor zowel consument als producent. De gemeenten, in samenwerking met de VVSG, de vastgoedsector (CIB en FedNot) en de Vlaamse regering brengen daar nu verandering in. 

Begin 2021 gaf de Vlaamse Regering het startschot voor de bouw van een Vlaams vastgoedinformatieplatform (VIP) dat dankzij digitalisering en centralisering van de informatiestromen de doorlooptijd zal versnellen en het proces kwalitatiever en eenvoudiger zal maken.

Vanaf januari 2024 wordt elke gemeente geacht aangesloten te zijn op dit platform.

Projectnummer

VV074

Thematische cluster

13 - Digitalisering Vlaamse overheid

Nuttige gegevens en referenties

Meer info via persbericht en op het VIP co-creatieportaal waar je de projectvoorstelling en de F.A.Q. kunt bekijken.

Info Vlaamse overheid

Bekijk de volledige lijst relanceprojecten met verdere detaillering en omschrijving (xlsx-bestand)

De Vlaamse overheid stelt voortgangsrapporten en andere uitgebreide informatie over het relanceplan ter beschikking op www.vlaanderen.be/uw-overheid/beleid/vlaamse-veerkracht. De projectnummers in de inhoudsopgave van de voortgangsrapporten brengen je vlot bij de relevante gegevens.