Korte omschrijving

Dit project heeft als doelstelling om de digitale maturiteit bij de lokale besturen te verhogen en hun digitale transformatie een boost te geven door het gezamenlijk aankopen van oplossingen gebaseerd op standaard contractuele bepalingen, open source componenten en hergebruik van generieke bouwstenen.

De lokale besturen willen graag de krachten bundelen. Digitalisering is immers hét thema bij uitstek waar samenwerking en schaalvergroting lonen. De grote uitdagingen op vlak van digitalisering, e-government en datahuishouding vergen een slagkrachtige en gezamenlijke aanpak. Meer dan ooit leeft het besef bij de lokale besturen dat bepaalde uitdagingen gezamenlijk aangepakt moeten worden en dat hiervoor bijkomend geïnvesteerd moeten worden in sterke samenwerkingsverbanden. Er zijn veel organisaties in Vlaanderen die elk voor hun leden goed werk leveren maar het werkingsgebied is vaak beperkt waardoor sommige lokale besturen geen beroep kunnen doen op deze organisatie. Bovendien gaat er veel kostbare tijd, energie en middelen verloren omdat veel van deze organisaties vaak met dezelfde zaken bezig zijn. Door de versnippering van activiteiten en organisaties zien de lokale besturen vaak door de bomen het bos niet meer en is het ook voor de centrale overheden niet duidelijk wie het aanspraakpunt is rond deze thema's.

Dit relanceproject zou aan deze problematiek tegemoet kunnen komen.

De VVSG werkt hiervoor een voorstel uit en is momenteel hierover in gesprek met de Vlaamse overheid en de bevoegde ministers.

Projectnummer

VV071

Thematische cluster

13 - Digitalisering Vlaamse overheid

Meer weten?

Nathalie.dumarey@vvsg.be, programmamanager innovatie en digitale transformatie

Lees ook onze visietekst 'Naar een volwaardige digitale transformatie van het lokaal bestuur' waarin wij het belang van samenwerking ook hebben toegelicht.

Info Vlaamse overheid

Bekijk de volledige lijst relanceprojecten met verdere detaillering en omschrijving (xlsx-bestand)

De Vlaamse overheid stelt voortgangsrapporten en andere uitgebreide informatie over het relanceplan ter beschikking op www.vlaanderen.be/uw-overheid/beleid/vlaamse-veerkracht. De projectnummers in de inhoudsopgave van de voortgangsrapporten brengen je vlot bij de relevante gegevens.