Korte omschrijving

Om een ondersteuningsstructuur voor de Vlaamse en lokale besturen te realiseren, wordt geïnvesteerd in de uitbouw van een bureau digitale transformatie binnen het agentschap Digitaal Vlaanderen dat de Vlaamse entiteiten en lokale besturen bijstaat bij de uitvoering van hun projecten. Daarnaast zal het bureau digitale transformatie bijdragen aan de uitwerking van een coherente interbestuurlijke digitale transformatiestrategie onder aansturing van het Stuurorgaan Vlaamse Informatie- en ICT-beleid en vorm geven aan een expertisecentrum digitale transformatie voor Vlaamse entiteiten en lokale besturen.

Eveneens worden verschillende achterliggende gemeenschappelijke digitale bouwstenen versterkt en de ondersteuning bij het gebruik van deze bouwstenen uitgebreid. Het betreft hier met name het MAGDA-gegevensdelingsplatform, de module ‘eFormulieren’, het CRM-systeem, het digitaal tekenplatform, de MAGDA-documentendienst en de Interbestuurlijke Producten- en Dienstencatalogus (IPDC). Hierdoor kunnen deze digitale bouwstenen efficiënter ingezet worden in het digitale transformatieproces naar een performante datagedreven overheid met state-of-the-art digitale dienstverlening aan burgers, ondernemers en verenigingen.

Projectnummer

VV057

Thematische cluster

13 - Digitalisering Vlaamse overheid

Nuttige gegevens en referenties

Nota Vlaamse regering

Meer info: ward.vanhal@vvsg.be

Info Vlaamse overheid

Bekijk de volledige lijst relanceprojecten met verdere detaillering en omschrijving (xlsx-bestand)

De Vlaamse overheid stelt voortgangsrapporten en andere uitgebreide informatie over het relanceplan ter beschikking op www.vlaanderen.be/uw-overheid/beleid/vlaamse-veerkracht. De projectnummers in de inhoudsopgave van de voortgangsrapporten brengen je vlot bij de relevante gegevens.