Korte omschrijving

De Vlaamse overheid wil ook het engagement van de Vlamingen mobiliseren. Ze zet in op projecten zoals digibuddies waarbij gemotiveerde vrijwilligers andere Vlamingen helpen om mee te geraken in de digitale wereld. Vlaanderen zet experten in die gemeenten ondersteunen bij het uitrollen van het actieplan “Iedereen Digitaal”. Het ontwikkelt audiovisuele en andere instrumenten die iedereen helpen om digitaal sterker te worden. Daar wordt 5 miljoen euro voor uitgetrokken.

Projectnummer

VV052

Thematische cluster

12 - Iedereen lokaal digitaal

Info Vlaamse overheid

Bekijk de volledige lijst relanceprojecten met verdere detaillering en omschrijving (xlsx-bestand)

De Vlaamse overheid stelt voortgangsrapporten en andere uitgebreide informatie over het relanceplan ter beschikking op www.vlaanderen.be/uw-overheid/beleid/vlaamse-veerkracht. De projectnummers in de inhoudsopgave van de voortgangsrapporten brengen je vlot bij de relevante gegevens.