Korte omschrijving

In het relanceplan 'Vlaamse Veerkracht' keurde de Vlaamse Regering op 9 juli het oproepenkader voor 'Gemeente zonder Gemeentehuis' goed. Dit geeft een boost van 35 miljoen euro aan de digitale dienstverlening van lokale besturen. 

Voor de zomer werd het oproepkader goedgekeurd door de Vlaamse regering. Een groep van academische expertisen en bedrijfsleiders adviseerden hiervoor de minister.  De VVSG werd hierbij betrokken in een werkgroep met vertegenwoordigers van lokale besturen.

Deze beslissing geeft een duidelijk framework waaraan de lokale besturen zich mogen verwachten. Zo maakt de Vlaamse regering niet alleen duidelijk op welke drie thematische assen ze willen inzetten, maar ook de drie snelheden waarmee ze dit willen aanpakken. Tot slot verheldert deze beslissing de verschillende instapmomenten en het cofinancieringsmodel. 

Projectnummer

VV051

Thematische cluster

12 - Iedereen lokaal digitaal

Meer weten?

We volgen het progamma 'Gemeente zonder gemeentehuis' nauwgezet op. Bij vragen, opmerkingen of bedenkingen kan je  steeds terecht bij Ward.Vanhal@vvsg.be.

Info Vlaamse overheid

Bekijk de volledige lijst relanceprojecten met verdere detaillering en omschrijving (xlsx-bestand)

De Vlaamse overheid stelt voortgangsrapporten en andere uitgebreide informatie over het relanceplan ter beschikking op www.vlaanderen.be/uw-overheid/beleid/vlaamse-veerkracht. De projectnummers in de inhoudsopgave van de voortgangsrapporten brengen je vlot bij de relevante gegevens.