Korte omschrijving

De inburgeringstrajecten radicaal digitaliseren, zodat mensen sneller en meer op eigen benen de vaardigheden en kennis kunnen verwerven die hen moeten toelaten te slagen voor hun inburgeringstraject. Zo kunnen ze ook sneller actief worden op de arbeidsmarkt, op eigen benen staan en bijdragen aan de welvaart van onze samenleving. 

Projectnummer

VV050

Thematische cluster

12 - Iedereen lokaal digitaal

Info Vlaamse overheid

Bekijk de volledige lijst relanceprojecten met verdere detaillering en omschrijving (xlsx-bestand)

De Vlaamse overheid stelt voortgangsrapporten en andere uitgebreide informatie over het relanceplan ter beschikking op www.vlaanderen.be/uw-overheid/beleid/vlaamse-veerkracht. De projectnummers in de inhoudsopgave van de voortgangsrapporten brengen je vlot bij de relevante gegevens.