Korte omschrijving

Investeringen in veilige schoolroutes en schoolomgevingen.

U kunt als gemeente subsidies aanvragen voor projecten die de verkeersveiligheid van schoolomgevingen en van schoolroutes op gemeentewegen verbeteren. 
Het gaat om twee aparte subsidies, enerzijds schoolomgeving, anderzijds schoolroutes.
De subsidies zijn gericht op snel uitvoerbare maatregelen zoals verkeerssignalisatie en kleine infrastructurele maatregelen.
Maatregelen die u wil uitvoeren op gewestwegen of op kruispunten van een gemeente- met een gewestweg komen niet in aanmerking voor deze subsidie.

Projectnummer

VV039

Thematische cluster

7 - Investeringen in verkeersveilige wegen

Nuttige gegevens en referenties

Info Vlaamse overheid

Bekijk de volledige lijst relanceprojecten met verdere detaillering en omschrijving (xlsx-bestand)

De Vlaamse overheid stelt voortgangsrapporten en andere uitgebreide informatie over het relanceplan ter beschikking op www.vlaanderen.be/uw-overheid/beleid/vlaamse-veerkracht. De projectnummers in de inhoudsopgave van de voortgangsrapporten brengen je vlot bij de relevante gegevens.