Korte omschrijving

Dit project focust op het herstel van valleigebieden en natte natuur. 
Gemeenten en andere terreinbeheerders kunnen inschrijven op subsidie calls voor de inrichting van natte natuur. In totaal is er 30 miljoen euro voorzien die via 2 oproepen (één in 2021 en één in 2022) zal worden toegekend. 

De oproep voor 2021 is reeds afgerond. Er was voor 2021 een totaal budget van 17 miljoen euro voorzien. 

De tweede oproep is gepland in januari 2022

Projectnummer

VV036

Thematische cluster

6 - Blue deal

Nuttige gegevens en referenties

Info Vlaamse overheid

Bekijk de volledige lijst relanceprojecten met verdere detaillering en omschrijving (xlsx-bestand)

De Vlaamse overheid stelt voortgangsrapporten en andere uitgebreide informatie over het relanceplan ter beschikking op www.vlaanderen.be/uw-overheid/beleid/vlaamse-veerkracht. De projectnummers in de inhoudsopgave van de voortgangsrapporten brengen je vlot bij de relevante gegevens.

Een overzicht van alle reeds geactiveerde projecten die onder het thema Blue Deal vallen