Korte omschrijving

Dit gaat om gebiedsgerichte werking aan wateruitdagingen in specifieke gebieden. Mogelijk zullen in het kader van die gebiedsgerichte werking ook subsidies voorzien worden voor investeringen door partners uit die gebiedscoalities waaronder mogelijk ook gemeenten.
Subsidiecalls (als die voorzien worden) zullen rechtstreeks bezorgd worden aan de gemeenten uit die gebieden. Dit is allemaal nog in voorbereiding.

De 4 vlaggenschip projecten zijn (1) het herstel van de infiltratie in het brongebied van de Zwarte Beek, (2) de realisatie van 500 ha natte natuur in de vallei van de Leie, (3) de gebiedsgerichte werking voor een veerkrachtige vallei van de Kleine Nete, en (4) een versterking van de zoetwaterlens in het Duinencomplex.

Projectnummer

VV034

Thematische cluster

6 - Blue deal

Info Vlaamse overheid

Bekijk de volledige lijst relanceprojecten met verdere detaillering en omschrijving (xlsx-bestand)

De Vlaamse overheid stelt voortgangsrapporten en andere uitgebreide informatie over het relanceplan ter beschikking op www.vlaanderen.be/uw-overheid/beleid/vlaamse-veerkracht. De projectnummers in de inhoudsopgave van de voortgangsrapporten brengen je vlot bij de relevante gegevens.

Een overzicht van alle reeds geactiveerde projecten die onder het thema Blue Deal vallen