Korte omschrijving

Onder dit Vlaamse Veerkracht vallen meerdere subprojecten. Bij twee daarvan kunnen gemeenten ook inschrijven voor mogelijke subsidies. 

Moet proeftuinen droogte wil Vlaanderen ontharding verder ondersteunen. De projectoproep voor 2021 werd gelanceerd. De eerste deadline voor indienen is 26 juli 2021. 
Meer info 
Totaal budget: 4 miljoen euro in 2021 en 4 miljoen euro in 2022. 
De oproep voor 2022 is gepland op 15 april 2022. 

Een tweede call: ‘Circulair water’ voor grootschalig hergebruik hemelwater, slimme sturing van
bestaande buffers en optimale benutting van effluent is nog in voorbereiding.

Projectnummer

VV032

Thematische cluster

6 - Blue deal

Info Vlaamse overheid

Bekijk de volledige lijst relanceprojecten met verdere detaillering en omschrijving (xlsx-bestand)

De Vlaamse overheid stelt voortgangsrapporten en andere uitgebreide informatie over het relanceplan ter beschikking op www.vlaanderen.be/uw-overheid/beleid/vlaamse-veerkracht. De projectnummers in de inhoudsopgave van de voortgangsrapporten brengen je vlot bij de relevante gegevens.

Een overzicht van alle reeds geactiveerde projecten die onder het thema Blue Deal vallen