Korte omschrijving

Deze projectoproep werd ondertussen gelanceerd: zie: https://omgeving.vlaanderen.be/groenblauwe-dooradering-in-de-bebouwde-ruimte 

Een project indienen kan tot uiterlijk 1 oktober 2021 -12 uur.

Met dit relanceproject wil de Vlaamse overheid groenblauwe dooradering en klimaatadaptatie in de bebouwde omgeving versneld stimuleren en ondersteunen binnen het Vlaams adaptatiebeleid. Met een oproep worden de 15 meest ambitieuze steden en gemeentes in Vlaanderen geselecteerd die voorbeeldstellend willen zijn voor het beleid rond groenblauwe dooradering en klimaatadaptatie van de Vlaamse regering.

Projectnummer

VV031

Thematische cluster

6 - Blue deal

Info Vlaamse overheid

Bekijk de volledige lijst relanceprojecten met verdere detaillering en omschrijving (xlsx-bestand)

De Vlaamse overheid stelt voortgangsrapporten en andere uitgebreide informatie over het relanceplan ter beschikking op www.vlaanderen.be/uw-overheid/beleid/vlaamse-veerkracht. De projectnummers in de inhoudsopgave van de voortgangsrapporten brengen je vlot bij de relevante gegevens.

Een overzicht van alle reeds geactiveerde projecten die onder het thema Blue Deal vallen