Korte omschrijving

Dit Vlaamse Veerkrachtproject wil inzetten op realisatie en samenwerking voor de uitbouw en versterking van groenblauwe infrastructuur in open ruimte. Het bevat 2 processen waarbij gemeenten mogelijks aansprak kunnen maken op subsidies.   Voor de totaliteit van dit project is 40 miljoen euro voorzien.  

Het eerste proces is de oproep voor projecten in het kader van Water-Land-Schap 2.0. De eerste deadline voor indiening is 31 juli 2021 12 uur. Voor deze call 2021 werd een totaal budget van 15 miljoen euro voorzien.  Meer info 

Het tweede proces is het gebruik van gebiedsfondsen voor lokale coalities. Dit is nog in opmaak. Oprichting van gebiedsfondsen is voorzien in juni 2022. 

Projectnummer

VV024

Thematische cluster

6 - Blue deal

Info Vlaamse overheid

Bekijk de volledige lijst relanceprojecten met verdere detaillering en omschrijving (xlsx-bestand)

De Vlaamse overheid stelt voortgangsrapporten en andere uitgebreide informatie over het relanceplan ter beschikking op www.vlaanderen.be/uw-overheid/beleid/vlaamse-veerkracht. De projectnummers in de inhoudsopgave van de voortgangsrapporten brengen je vlot bij de relevante gegevens.

Een overzicht van alle reeds geactiveerde projecten die onder het thema Blue Deal vallen