Korte omschrijving

Een belangrijke arbeidsmarktcoalitie, waarmee we het relancebeleid zullen opstarten zijn tenslotte de sociale partners. Het is de bedoeling en de wens van de minister om rond deze assen binnen de Vlaamse regering overleg te voeren met de sociale partners zodat een concreet VESOC-akkoord de start kan vormen van diverse arbeidsmarktcoalities, klein en groot om de ongekende uitdagingen waarvoor onze arbeidsmarkt staat, aan te gaan.

Projectnummer

VV016

Thematische cluster

4 - Opleidings- en loopbaanoffensief

Info Vlaamse overheid

Bekijk de volledige lijst relanceprojecten met verdere detaillering en omschrijving (xlsx-bestand)

De Vlaamse overheid stelt voortgangsrapporten en andere uitgebreide informatie over het relanceplan ter beschikking op www.vlaanderen.be/uw-overheid/beleid/vlaamse-veerkracht. De projectnummers in de inhoudsopgave van de voortgangsrapporten brengen je vlot bij de relevante gegevens.