Projectnummer

VV014

Thematische cluster

2 - Fietsinfrastructuur

Korte omschrijving

Vlaanderen voorziet in een enveloppe van 150 mio voor cofinanciering via trekkingsrechten per gemeente (per aantal inwoners) waarbij we elke 2 euro die lokale besturen inzetten voor investeringen in fietsinfrastructuur met 1 euro versterken. Zo wordt er in totaal voor minstens 450 miljoen euro aan lokale investeringen in betere fietsfaciliteiten gerealiseerd. Het kreeg de naam “Plan Kopenhagen”.

Nuttige gegevens en referenties

Het maximale trekkingsrecht per inwoner bedraagt € 22,62736. De subsidie moet aangevraagd worden bij het Agentschap Binnenlands Bestuur, maar het Departement Mobiliteit en Openbare Werken heeft een voorafgaandelijke inhoudelijke inbreng via de organisatie van een ‘projectstuurgroep’.

Het Besluit van de Vlaamse Regering formuleert “fietsinfrastructuur” in de brede zin, en stelt drie types projecten voor:

  1. de aanleg, heraanleg of herinrichting van fietsinfrastructuur;
  2. het duurzaam en structureel onderhoud van bestaande fietsinfrastructuur;
  3. de aanleg van kunstwerken die een onderdeel vormen van de fietsinfrastructuur.

Investeringen op wegen die onder het beheer van het Vlaamse Gewest vallen, komen dus niet in aanmerking voor deze subsidie.

Het kan dus gaan over fietsstraten, fietspaden, (bestaande) kruispunten die veiliger gemaakt worden voor fietsers, verkeersfilters op bestaande fietsroutes, enz.

Timing en uitbetaling

De betaling verloopt in twee schijven. Uiterlijk in op 30 september 2022 moeten gemeenten hun project aanmelden. Daarna wordt een kwantitatieve inschatting gemaakt (hoeveel kost het geheel aan projecten) en kunnen lokale besturen tot 80% van de subsidie als voorschot ontvangen, wanneer de opdracht is gegund. Na de volledige werken en het voorleggen van de facturen kan het saldo opgevraagd worden.

De investeringen zouden voor 2025 moeten voltooid zijn, volgens het streven van de Vlaamse Regering. Gemeenten zijn vrij om op het aanbod in te gaan.

Webinar

Fietsberaad Vlaanderen organiseert op 17 juni een webinar over het “Plan Kopenhagen” en deze relancemiddelen.

Info Vlaamse overheid

Bekijk de volledige lijst relanceprojecten met verdere detaillering en omschrijving (xlsx-bestand)

De Vlaamse overheid stelt voortgangsrapporten en andere uitgebreide informatie over het relanceplan ter beschikking op www.vlaanderen.be/uw-overheid/beleid/vlaamse-veerkracht. De projectnummers in de inhoudsopgave van de voortgangsrapporten brengen je vlot bij de relevante gegevens.