Korte omschrijving

Verwijderen van asbest ondersteunen in scholen / zorg via sectorprotocollen.

Het actieplan Asbestafbouw moet Vlaanderen uiterlijk tegen 2040 asbestveilig maken en bevat de volgende doelstellingen:

 • Alle asbestcementen toepassingen rondom gebouwen verwijderen tegen 2034.
 • Alle eenvoudig te bereiken, niet-hechtgebonden asbesttoepassingen verwijderen tegen 2034.
 • Alle andere eenvoudig te bereiken asbesttoepassingen in slechte staat verwijderen tegen 2040.

Voor de sectoren zorgvoorzieningen, scholen, landbouw en sociale huisvesting wordt onder de vorm van een sectorprotocol een ondersteuningskader met ontzorging, cofinanciering en subsidiĆ«ring aangeboden. Het sectorprotocol wordt vormelijk ondertekend door de OVAM, de voogdij minister(s) en de sectorvertegenwoordiging. Het beheer en de operationalisering van de sectorprotocollen gebeurt binnen de werking van de OVAM. 

Projectnummer

VV005

Thematische cluster

1 - Renovatie gebouwenpatrimonium

Nuttige gegevens en referenties

Sectorprotocol scholen
Doelgroep: Vlaamse onderwijsinstellingen
Ondersteuning:

 • contracten op afroep voor gratis asbestinventaris;
 • contracten op afroep voor asbestverwijdering met cofinanciering
 • subsidies voor asbestverwijdering door eigen aannemer

Partners: GO!, AGION

Sectorprotocol landbouw
Doelgroep: Vlaamse landbouwondernemingen
Ondersteuning:

 • contracten op afroep voor gratis asbestinventaris;
 • contracten op afroep voor asbestverwijdering met cofinanciering
 • subsidies voor asbestverwijdering door eigen aannemer

Partners: Boerenbond, ABS, VAC

Sectorprotocol sociale huisvesting
Doelgroep: Vlaamse sociale woningen
Ondersteuning:

 • subsidie per gerealiseerde asbestveilige woning;
 • aangepaste procedure extrapolatie van asbestinventarissen voor kostenbesparing
 • contract op afroep voor de gratis inzameling van asbestcement afval van asbestdaken en -gevels

Partners: VMSW, VVH

Sectorprotocol zorgvoorzieningen
Doelgroep: Vlaamse zorgvoorzieningen
Ondersteuning:

 • contracten op afroep voor gratis asbestexpertise;
 • subsidies voor asbestverwijdering door eigen aannemer
 • optie contracten op afroep voor asbestverwijdering met cofinanciering

Partners: VIPA 

Meer info

OVAM ondersteuning en subsidies

Naar een asbestveilig Vlaanderen

Info Vlaamse overheid

Bekijk de volledige lijst relanceprojecten met verdere detaillering en omschrijving (xlsx-bestand)

De Vlaamse overheid stelt voortgangsrapporten en andere uitgebreide informatie over het relanceplan ter beschikking op www.vlaanderen.be/uw-overheid/beleid/vlaamse-veerkracht. De projectnummers in de inhoudsopgave van de voortgangsrapporten brengen je vlot bij de relevante gegevens.