34 - 1.jpg
Provider image

Veel lokale besturen werken met een kansenpas of vrijetijdscheque die de financiële drempel voor activiteiten verlaagt. Maak deze pas actief bekend, bouw een breed netwerk uit en denk ook aan coaching of opvolging.

Categorie

Inclusieve vrije tijd

Doelen

 • De financiële drempel voor vrijetijdsparticipatie verlagen.
 • Nieuwkomers laten kennismaken met het vrijetijdsaanbod.
 • Kansen bieden om Nederlands te oefenen, mensen te leren kennen, het mentaal en fysiek welzijn te verbeteren, het sociaal netwerk te vergroten

Doelgroep

 • Mensen met een beperkt budget

 

Beschrijving

Succesfactoren

 • Biedt ondersteuning aan vrijetijdsorganisaties, bv. rond het omgaan met meertaligheid.
 • Bouw een breed netwerk aan vrijetijdsaanbieders uit via een netwerk vrijetijdsparticipatie, zodat je verschillende types activiteiten kan aanbieden.
 • Maak de pas breed bekend, bv. via OCMW & onthaalgesprekken met nieuwkomers.

Uitdagingen

 • Voldoende bekendmaking van de pas en het vrijetijdsaanbod is noodzakelijk.
 • Het is belangrijk mensen goed te matchen, toe te leiden naar een aanbod waar ze interesse in hebben, en op te volgen. Begeleiding door een vrijetijds- of sportcoach is een pluspunt.

Partners

 • OCMW
 • UiTPAS, een vrijetijdspas waarmee inwoners voordelig aan tal van cultuur-, sport-, en jeugdactiviteiten kunt deelnemen.
 • Vrijetijdsaanbieders
 • Verenigingen waar armen het woord nemen
 • Buurtwerk

Deze praktijk in

Beersel

Vrijetijdscheque in het onthaalpakken voor nieuwe Beerselaars, Beerselaars van niet-Belgische origine en voor cliënten van het OCMW. Elke cheque heeft een waarde van 10 euro en dient voor het betalen van het lidgeld of activiteiten van Beerselse verenigingen en initiatieven van de gemeente Beersel.

Contact integratieambtenaar

Eeklo

Actieve bekendmaking van Uitpas Meetjesland bij anderstalige nieuwkomers. Het netwerk vrijetijdsparticipatie van het Meetjesland moedigt ook zoveel mogelijk verenigingen aan Uitpas te gebruiken zodat de financiële drempel verkleind wordt. Mensen die recht hebben op kansentarief kunnen korting krijgen.

Halle

Hallenaren die recht hebben op verhoogde tegemoetkoming, kunnen een Kom!pas aanvragen. Met deze kaart krijgen ze 75% korting bij de 54 aangesloten vrijetijdsaanbieders. De vrijetijdsaanbieders krijgen, wanneer ze dat willen, ondersteuning om zich open te stellen tot de doelgroepen die ze minder gemakkelijk bereiken.

Meer info

Contact projectmedewerker samenleven

Oostende

Stad Oostende biedt de UiTPas aan. Inwoners van Oostende met een laag inkomen kunnen een UiTPas aan kansentarief aankopen voor 1 euro. De financiële drempel is echter niet de enige hinderpaal die mensen verhinderen om deel te nemen aan een sportactiviteit. Daarom heeft Stad Oostende binnen de Dienst Sport een social sportcoach aangeworven. Door middel van intakegesprekken en een nauwgezette opvolging helpt deze persoon mensen op weg naar een gepaste sportactiviteit, ondersteunt hij/zij hen in hun noden en beantwoordt hij/zij hun individuele hulpvragen. Er wordt dus actief ingezet om ervaren drempels weg te werken (sociaal, cultureel, financieel, administratief, ...).

UiTPAS vind je in meer dan 65 steden en gemeenten.

Beleidsdomeinen

 • Sociaal beleid
 • Vrije tijd

Staat jouw praktijk nog niet in de databank? Vul dan deze fiche in.

Deze databank bouwen we samen met jullie! Wil je een wijziging, foto, update of opmerking doorgeven? Mail samenleven@vvsg.be.