Vrijetijdsmonitor

De lokale vrijetijdsmonitor brengt het lokale en particuliere vrijetijdsgebeuren in kaart. Met dit instrument bieden de bevoegde Vlaamse ministers, Sven Gatz en Philippe Muyters, diverse doelgroepen een (digitaal) platform aan waarop analyses kunnen worden gemaakt over sport, cultuur en/of jeugd: in Vlaanderen, in de eigen gemeente, of in verschillende gemeenten tegelijk. De vrijetijdsmonitor kan in 2019 een aanvulling zijn voor lokale besturen om de meerjarenbegroting van de vrijetijdsdiensten te helpen opstellen.

 

Voor deze doeleinden bracht het Departement CJM, samen met Sport Vlaanderen en de VVSG gebundelde statistieken uit verschillende gegevensbronnen samen op één rapporteringsplatform. De verzamelde gegevens worden in verschillende formats ontsloten. Alles vertrekt vanuit het kennisportaal, een portaalwebsite waarin content wordt geduid en praktische vragen beantwoord.

 

Dankzij de inzet van honderden lokale medewerkers klokte de monitor in oktober 2018 af met 232 of zo'n 75% Vlaamse gemeenten die vrijwillig volwaardige input leverden, waaronder alle centrumsteden. Met dit resultaat is de vrijetijdsbeleving en -besteding in kaart gebracht van 85% inwoners uit het Vlaamse Gewest. In de disclaimer van de website vind je een lijst van geregistreerde gemeenten (bij de resultaten). Dit document is een toelichting op vragen die de lokale ambtenaren in de registratietool beantwoordden. De resultaten die je vandaag on line kunt verkennen, lichten maar een tipje van de sluier. Het volledige rapporteringsplatform wordt gelanceerd op 15 januari 2019 tijdens het Cultuurforum.

 

De smaakmaker is het gevolg van enkele eigen analyses van de eerste resultaten door het departement CJM en Sport Vlaanderen. Hierin worden Vlaamse gemiddelden getrokken over een twaalftal onderwerpen. De webpagina wil gemeentebesturen prikkelen om voor eigen onderzoek verder te klikken naar het rapporteringsplatform (bijvoorbeeld naar hoe de eigen gemeente er in dit betreffende onderwerp voorstaat). Bezoekers van de website komen ook via de menuknop in het kennisportaal bij het rapporteringsplatform uit. Ga naar de cijfers om je eigen gemeente te selecteren en om te benchmarken met een interessante vergelijkingsgroep. Op deze webpagina krijg je tevens een poort naar fiches met metagegevens per thema over al de onderwerpen die het rapporteringsplatform belicht. Onderzoekers, journalisten, studenten, enzovoort kunnen ook alle aangeleverde publieke cijfers bekijken op het open dataplatform.