Genk_Vrijetijdscoaching_NogGeenToestemming.jpg
Provider image

Een vrijetijdscoach maakt inburgeraars wegwijs in het aanbod van vrije tijd en vrijwilligerswerk in Genk. Deze praktijk maakt deel uit van de proeftuinen van de Vlaamse overheid rond sociale netwerking en participatie voor inburgeraars.

Categorie

  • Inclusieve vrije tijd
  • Ontmoeting & participatie

Doelen

  • Participatie aan vrije tijd of vrijwilligerswerk
  • Nederlands oefenen
  • Ontmoeting en verbinding tussen nieuwe en 'oude' inwoners

Doelgroep

  • Mensen die een inburgeringstraject volgen bij het Agentschap Integratie en Inburgering, die minimum niveau 1.1 van Nederlands gehaald hebben, en in Genk wonen.

Beschrijving

De vrijetijdscoach van stad Genk helpt inburgeraars wegwijs te maken in Genk. De coach leidt toe naar een vrijetijdsorganisatie en volgt de persoon op gedurende een traject van 40 uur. Tijdens dit traject van vrijetijdsactiviteiten en/of vrijwilligerswerk maakt de inburgeraar kennis met andere Genkenaren en leert zij/hij Genk beter kennen.

De vrijetijdscoach bundelt ook de noden van inburgeraars en signaleert ze naar het beleid.

Partners

Het traject met de vrijetijdscoach maakt deel uit van het inburgeringstraject, georganiseerd door het Agentschap voor Integratie en Inburgering. Toeleiding gebeurt door het Agentschap en OCMW.

Dit project is één van de 26 lokale proeftuinen rond sociale netwerking en participatie voor inburgeraars, opgezet door de Vlaamse overheid in het kader van de vierde pijler van het inburgeringstraject

Het huidige inburgeringstraject bestaat uit drie pijlers: lessen Nederlands, maatschappelijke oriëntatie en trajectbegeleiding (begeleiding naar werk, verdere studies...). Het nieuwe inburgeringsdecreet treedt in werking vanaf 2022 en voegt daar de vierde pijler van sociale netwerking en participatie aan toe.

Elke nieuwkomer die een inburgeringscursus volgt, zal in de toekomst ook een traject van 40 uur moeten volgen om zijn of haar sociaal netwerk en participatie te versterken, bv. via een buddyproject, stage, vrijwilligerswerk of een kennismakingstraject in een vereniging. Op die manier kan hij of zij Nederlands oefenen en een sociaal netwerk uitbouwen. 

Deze praktijk in

Genk

De vrijetijdscoach in Genk is zelf iemand met migratieachtergrond die ooit als Springplank-medewerker (tewerkstellingskansen voor hoger opgeleide anderstaligen op het niveau van het behaalde diploma) begon bij de stad. 

Flyer

Contact vrijetijdscoach

Beleidsdomeinen

  • Vrije tijd
  • Vrijwilligerswerk

Staat jouw praktijk nog niet in de databank? Vul dan deze fiche in.

Deze databank bouwen we samen met jullie! Wil je een wijziging, foto, update of opmerking doorgeven? Mail samenleven@vvsg.be.