Veerkrachtig sturen, productief samenwerken

We ondersteunen Managementteams die als een krachtig team richting willen geven aan hun organisatie. Eén van onze succesformules is een tweedaagse werkconferentie waarbij het managementteam op een neutrale locatie de tijd neemt om voor zichzelf een nieuwe of betere koers uit te zetten. Het tastbare resultaat van deze werkconferentie is een gedragen plan van aanpak voor de volgende stap.

De afgelopen jaren werkten we met Managementteams rond volgende thema’s:

  • Integratie gemeente – OCMW: twee organisaties naar elkaar laten groeien, een nieuw samengesteld managementteam op het spoor zetten, een gezamenlijke koers bepalen.

  • Het managementteam als stuwende kracht: een gemeenschappelijke visie op leiderschap en de vaardigheden die hiervoor nodig zijn, de verhouding met het politiek leiderschap, opnemen van verantwoordelijkheid in alle geledingen van de organisatie

  • Beter communiceren en kwaliteitsvol overleg: efficiëntie en effectiviteit van vergaderingen, een vlotte doorstroming van informatie, productieve samenwerking.

  • Focus in het beleid: BBC inzetten als een werkbaar sturingsinstrument, dienst overschrijdende samenwerking door het managementteam, resultaatgericht werken, gedragenheid van beleid

  • Beïnvloeden van organisatiecultuur: het voeren van een constructieve dialoog, groeien als lerende organisatie, professioneel en collegiaal gedrag.

Herkent u zich in één of meerdere thema’s?

In dat geval kan coaching van uw managementteam zorgen voor een energieke sprong vooruit. Vraag vrijblijvend een gesprek aan. Samen bekijken we of ons aanbod een antwoord kan bieden op de uitdagingen, vragen of bezorgdheden van uw bestuur.

Maakt u deel uit van het college van burgemeester en schepenen? Weet dat we ook een traject “veerkrachtig sturen, productief samenwerken” voor Colleges aanbieden.

Actueel: Naar een gedragen afsprakenkader voor College en MAT

Meer informatie: Peter Hautekiet, stafmedewerker organisatieontwikkeling, peter.hautekiet@VVSG.be