“You are either with us or against us”. Na 9/11 plaatste George W. Busch elke burger, ongeacht betrokkenheid of kennis, voor deze keuze. Dergelijke oorlogstaal toont de meest verregaande vorm van totale polarisatie waarbij het neutrale middenveld buitenspel wordt geplaatst en enkel de uiterste kampen resteren. Het toont hoe polarisatie een gemeenschap kan ontwrichten en, in zijn meest verregaande vorm, aanleiding geeft tot segregatie, ontmenselijking en geweld. Wil je weten hoe een dergelijke dynamiek van polarisatie tot ontwikkeling komt? Bekijk dan alvast zeker volgend filmpje

Net zoals "radicalisering" vormt ook "polarisatie" een buzzword die te pas en te onpas wordt gebruikt om negatieve situaties aan te kaarten. Toch hoeft polarisatie niet steeds problematisch te zijn. Integendeel, polarisatie kan ook net productief zijn om een constructief debat te voeren en veranderingen in de maatschappij te bewerkstelligen. Echter, kan polarisatie ook ongewenste effecten met zich meebrengen wanneer het debat wordt beheersd door de extreme polen én enkel de tegenstellingen naar voor worden gebracht. 

In deze vorming gaan we in op een viertal aspecten:

1) Wat is polarisatie? Vormt een conflict steeds de basis voor een dynamiek van polarisatie? En is het noodzakelijk om gepolariseerde meningen in de maatschappij weg te werken? Kan het zinvol zijn om te polariseren? 

2) Hoe werkt de dynamiek van polarisatie? Welke actoren spelen een rol in deze dynamiek en hoe kan je polarisatie leren herkennen? 

3) Op welke manier kan je ingrijpen in een gepolariseerd debat? Welke methodieken kan je gebruiken om de dynamiek van polarisatie te doorbreken? 

Heb je interesse in deze vorming of wens je meer informatie, dan kan je een mail sturen naar onze helpdesk.

De VVSG maakt deel uit van het wij-zij netwerk. Dat netwerk is ontstaan vanuit de wil om een hub te creëren rond de aanpak van polarisatie. We voelen immers sterk hoe de nood én de vraag groeit naar een duurzaam antwoord op polarisatieproblemen, controverses en conflicten. Wij-zij wil tools en strategieën verspreiden die een professioneel houvast kunnen bieden. Het netwerk wordt gedragen door Kazerne Dossin, Vlaams Vredesinstituut, Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, Universiteit Gent, Koninklijk Atheneum Antwerpen, Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie, Democratische Dialoog, Fonds Aurore Ruyffelaere, Geïntegreerde Politie, Hannah Arendt Instituut, Stad Mechelen en Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Meer informatie over het netwerk kan je terugvinden op deze website