Voedselhulp kan blijven doorgaan. Uiteraard rekening houdende met de veiligheidsvoorschriften.
Voedselhulp is voor mensen in armoede, nu nog meer dan anders door het aanhoudende hamsteren in de supermarkten en de beperking in verplaatsingen, heel belangrijk.

Voor lokale besturen en organisaties die gebruik maken van het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD) doet men ook een oproep om de richtlijnen te volgen en ook te melden waar eventueel voedselhulp toch zou stopgezet worden, ivm toelevering: 
https://www.mi-is.be/nl/tools-ocmw/maatregelen-fead

Lokale besturen zijn ook vaak partner met de organisaties die voedselbedeling organiseren. Omwille van de maatregelen die genomen zijn door de overheden zijn heel wat vragen rond wat er wel en niet kan. Voedselbedeling kan wel blijven doorgaan, maar ook hier worden samenkomsten van groepen best vermeden, net zoals bij supermarkten. Hieronder de aandachtspunten die door de Vlaamse overheid werden uitgestuurd naar de organisaties:

  • Tracht voedselhulp voor deze periode waar mogelijk met thuislevering te organiseren.
  • Indien dit (voor een deel van het publiek) onmogelijk is. Vermijdt dan wachtrijen door:
    • Spreiding van de cliĆ«nten in de tijd. Tracht mensen gespreid te laten komen.
    • Fysieke afstand bewaren. Vermijden van wachtrijen of wachtruimtes.
    • Tijdelijke opschorting van ontmoetingsmomenten of activiteiten gekoppeld aan de voedselhulp.

De laatste richtlijnen hierrond zijn terug te vinden op https://www.zorg-en-gezondheid.be/corona-richtlijnen-voor-zorgprofessionals#welzijn bij het onderdeel Armoede.

Lokale organisaties die rond voedselhulp actief zijn doen een warme oproep voor samenwerking met de lokale besturen in functie van het werven van nieuwe vrijwilligers. De vraag naar vrijwilligers tijdens deze crisis is uiteraard groot.