Vlaamse visie

Hoe kunnen we de technologische vernieuwingen binnen de mobiliteit en logistiek zo snel mogelijk doorgang laten vinden om de bereikbaarheid binnen Vlaanderen te verhogen en de ecologische impact van mobiliteit te doen dalen? In de realisatie van deze visie spelen vijf pijlers een belangrijke rol.

 • 1. Slimme, robuuste, veilige en milieuvriendelijke vervoernetwerk
  De verschillende netwerken zijn intrinsiek veilig in gebruik maar ook slim en veerkrachtig zodat ze zich kunnen aanpassen aan veranderde omstandigheden en goed ingepast in de omgeving.
   
 • 2.  Multimondaal geïntegreerd vervoersysteem
  Voor een goede combimobiliteit, synchromodaliteit en een efficiënte organisatie van de stedelijke logistiek zijn goed verknoopte modale netwerken, beter bekend als mobipunten, nodig.
   
 • 3. Verleiden en motiveren tot gedragsverandering
  Om tot duurzaam en veilig verplaatsings- en vervoersgedrag te komen, zet Vlaanderen niet alleen in op een ruimtelijke organisatie die een duurzame mobiliteit en logistiek ondersteunt, maar ook op maatregelen die zowel verleiden, motiveren als prikkelen.
   
 • 4. Innoveren om nog effectiever te zijn
  Om de bereikbaarheid binnen Vlaanderen te verhogen en de ecologische impact van mobiliteit en logistiek te doen dalen, zijn dan ook innovaties nodig die ons een stap verder brengen bij het bereiken van de beleidsdoelstellingen. De overheid kan hierbij faciliterend optreden, bijvoorbeeld door het voorzien van regelvrije zones, waardoor deze technologische vernieuwingen en nieuwe businessmodellen zo snel mogelijk doorgang vinden.
   
 • 5. Meer bereiken door samen te werken
  Voor het realiseren van een gedeelde toekomstvisie is een cultuur van actieve samenwerking nodig, de durf om te kiezen voor vernieuwing en te leren uit experimenten maar ook het kunnen overstijgen van de eigen kortetermijnbelangen. Om deze mentale shift te realiseren, zijn tevens aangepaste governance modellen (cf. multi level- en multi-actor beleid) nodig. De dagdagelijkse verplaatsingen van burgers, van goederen et cetera spelen zich niet af binnen de grenzen van één gemeente maar binnen een ruimer regionaal gebied. Om tot een efficiënte aanpak van de mobiliteitsproblemen te komen, is een aanpak nodig die het lokale niveau overstijgt. Een samenwerking op niveau van de vervoersregio’s biedt hierbij de meeste perspectieven.

Geconnecteerde mobiliteit en (deels) autonome ververvoermiddelen zullen met elkaar en met de infrastructuur communiceren. Dit leidt tot een vlotte combimobiliteit waarbij het beschikbare vervoersaanbod optimaal wordt benut. Voor gedeelde mobiliteit en gepersonaliseerde mobiliteitsdiensten zijn naadloze overgangen cruciaal. Reizigers worden real-time geïnformeerd over het beschikbare vervoersaanbod en de toestand van de netwerken. In plaats van zelf te investeren in vervoermiddelen, kopen reizigers mobiliteitsdiensten in. Globaal zal de mobiliteit in de toekomst vorm krijgen door gepersonaliseerde mobiliteitsoplossingen waarbij het openbaar vervoer de ruggengraat vormt door middel van een hoogwaardig kernnet. Samenwerking tussen publieke en private partijen zal intenser worden. Het sluitstuk zal een vraaggerichte prijsbepaling van de mobiliteit zijn die de capaciteit beter benut en bestaande of nieuwe infrastructuur gericht inzet voor deze autonome, gedeelde of geconnecteerde mobiliteit.
 

U bent lokaal mandataris of werkt voor een lokaal bestuur en hebt een vraag over de vervoerregiowerking? Neem contact op met Guido Vaganée of Michiel Apers