deinze.jpg
Provider image

Wat zit er voor de lokale besturen in het Vlaams regeerakkoord en de beleidsnota’s? Op welke punten is verbetering mogelijk of verduidelijking wenselijk? De VVSG wil een partner van de Vlaamse regering zijn, geheel conform haar memorandum.

Bekijk en download het rapport

Het analyserapport van de VVSG werd opgesteld op basis van het Vlaams Regeerakkoord en aangevuld op basis van de beleidsnota’s van de Vlaamse ministers. Het is dus een momentopname. Dit document is voortdurend in evolutie en kan aangevuld worden naargelang het beleid van de Vlaamse regering verder vorm krijgt.

Vanuit de partnerschapsgedachte zal de VVSG open over dit analyserapport communiceren, zowel naar de Vlaamse ministers en hun kabinetten als naar de lokale besturen, de leden.