Als lokaal bestuur ben je gebaat met een divers en voldoende aanbod kwaliteitsvolle en toegankelijke kinderopvang op jouw grondgebied. Een goede samenwerking tussen het lokaal bestuur en de organisatoren kinderopvang is daarbij belangrijk. Deze samenwerking geeft je als regisseur een draagvlak. Samenwerking tussen kinderopvangvoorzieningen biedt ook voordelen voor ouders, zoals een goede afstemming van het aanbod (openingsuren, vakantiedagen enz.) tussen kinderopvangvoorzieningen of een vlotte doorverwijzing van ouders naar kinderopvangvoorzieningen bij schaarste van het aanbod.

Een goede samenwerking start met goede afspraken. VVSG, SOM, UnieKO en de Federatie Kinderopvang zetten daarom een aantal van die afspraken op papier en goten die afspraken in een lokale engagementsverklaring. Hiermee kan je lokaal aan de slag op het lokaal overleg kinderopvang of elke andere vorm van samenwerking tussen kinderopvang en lokaal bestuur.

Lokale engagementsverklaring vitale samenwerking 

Bekijk ze hier!

Aan de slag?

Ga je graag met de lokale engagementsverklaring aan de slag? Nood aan tips voor de bespreking in het lokaal overleg kinderopvang?
Wij stellen volgende methodieken voor om de bespreking op een (lokaal) overleg te starten:

  • Stellingenspel: de afspraken die je graag opgenomen ziet in jouw lokale engagementsverklaring knip je in strookjes en steek je allemaal in een doos. Elk om beurt mag iemand een strookje trekken en de op het strookje opgenomen afspraak voorlezen. Elkeen mag reageren op de voorgelezen stelling. Probeer zo alle voor jouw bestuur belangrijke afspraken te bespreken en tot één tekst te komen die iedereen kan onderschrijven.  
     
  • Rode Kaart: deze methodiek kan je gebruiken als de discussie te lang blijft hangen bij één alinea of afspraak of bij één deelnemer aan het gesprek. En om dus een zekere dynamiek in het overleg te houden.
    Hoe? Elke deelnemer aan het gesprek krijgt een rode kaart. Als iemand vindt dat de discussie langdradig of drammerig wordt, legt hij zijn rode kaart of tafel. Bij 3 rode kaarten grijpt de gespreksleider in.

Veel meer werkvormen vind je op: https://ambrassade.be/nl/kennis/werkvormen

Laat het ons weten

Deed je al een bespreking van de lokale engagementsverklaring? Wij zijn zeer benieuwd naar jouw ervaringen en feedback. Contacteer sofie.delcourt@vvsg.be.

Meer lezen