Bewoners in de bloemen het Gulle Heem.jpg
Provider image

Sterke, kwalitatieve woonzorgcentra is een van de pijlers van het VIA6 akkoord. De publieke en private sociale partners concretiseerden dit in een gezamenlijk deelakkoord ‘kwaliteit’ met o.a. een aantal budgettaire maatregelen die de woonzorgcentra de nodige stimulansen bieden om vanaf 1 juli’ 21 meer personeel aan te trekken en de kwaliteit te versterken. Hoewel de budgettaire maatregelen van het deelakkoord nog juridisch dienen verankerd te worden in het besluit Vlaamse sociale bescherming, worden de directies alvast opgeroepen om aan de slag te gaan met de extra budgettaire ruimte die hen vanaf juli ’21 in het vooruitzicht wordt gesteld. Het akkoord bepaalt immers dat de werkgever in overleg treedt met de lokale werknemersvertegenwoordigers over deze middelen.

Verder lezen?

Je bent niet aangemeld als VVSG-lid of hebt niet het correcte abonnement om dit item te bekijken.

Inloggen

Deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden. Of deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden met een Extenso-abonnement.

  • VVSG-leden hebben toegang tot exclusieve ledeninformatie.
  • VVSG-leden met een Extenso-abonnement krijgen bovendien toegang tot de informatie van Inforum, Pinakes en Politeia.

Lees meer informatie over onze formules.