In een tweedaagse werkconferentie en met de hulp van bekwame procesbegeleiders die de context van lokale besturen in de vingers hebben, spreekt het managementteams met mekaar af hoe ze de uitdagingen voor hun bestuur resultaatgericht aanpakken op korte en middellange termijn.

De thema's van de werkconferentie zijn afhankelijk van de lokale situatie, bijvoorbeeld

  • hoe een het vernieuwde managementteam vorm geven en de slagkracht verhogen?
  • op welke manier kunnen we een organisatie in verandering sturen?
  • hoe kunnen we de organisatiecultuur en het organisatieklimaat positief be├»nvloeden?

Waar en wanneer: de data van de werkconferentie wordt in overleg met het managementteam bepaald.