Goede praktijken

Op zoek naar inspiratie voor de uitrol van vaccinatiecentra? Hieronder lijsten we goede voorbeelden en templates van lokale besturen op die kunnen helpen om je aanpak scherp te stellen.

Mobiliteit van en naar vaccinatiecentra

Naast de organisatie van het vaccinatiecentrum (VC) op zich vraagt ook het mobiliteitsvraagstuk de nodige aandacht. De locatie is dikwijls al mee in functie van parkeermogelijkheden en de bereikbaarheid met openbaar vervoer gekozen. Pas indien nodig de verkeersituatie in de omgeving aan, zoals de circulatie, zone 30, … AWV werkte een voorstel voor bewegwijzering van de vaccinatiecentra uit. Vergeet ook niet voldoende veilige fietsenstallingen te voorzien. Stimuleer zoveel mogelijk de actieve verplaatsingsvormen (te voet, fiets, step,…). Het is niet alleen gezonder en milieuvriendelijker, het ontlast ook het organiseren van de andere vervoerswijzen.

De vaccinatiecentra staan in voor of coördineren extra openbaar vervoer en/of ander bijkomend vervoersaanbod. De Lijn zal dus niet langer zelf die oefening maken, maar uiteraard wordt er best met De Lijn overlegd. De vaccinatiecentra krijgen daartoe maandelijks een subsidie, die ze vrij naar eigen inzicht kunnen aanwenden.  

Maar daarmee kunnen niet alle vervoersnoden ingevuld worden. Een deel van die resterende vervoersvragen kunnen ingevuld worden door taxi’s, door mindermobielencentrales (MMC’s), vervoer van lokale organisaties (welzijn, zorg, …). In deze nota vindt u meer informatie over de mogelijkheden van het taxivervoer (inclusief VVB's), en het aangepast vervoer.

Op de webpagina Alles voor een vlotte organisatie van een vaccinatiecentrum van De Vlaamse overheid vind je ook een checklist toegankelijkheid vaccinatiecentra.

De Vlaamse Stichting Verkeerskunde organiseerde op 09.02.2021 een webinar ‘Mobiliteit van en naar vaccinatiecentra’: opname + prestaties.

Overzicht van ondersteunende bedrijven

Naar aanleiding van het nieuws dat lokale besturen zullen instaan voor het opzetten van vaccinatiecentra, bieden heel wat bedrijven, die bijvoorbeeld standen bouwen voor events, hun diensten aan. De VVSG kan hier zelf geen rol in spelen, maar wil de gegevens wel delen met haar leden voor het geval ze een beroep willen doen op de derden voor de realisatie van de centra.  Deze informatiedeling houdt geen garantie in wat de kwaliteit of betrouwbaarheid van de bedrijven betreft.

 • Adecco: Planningtool voor hulpverleners, vrijwilligers en medewerkers vaccinatiecentra - Meer info op de website.

 • Art-B: Signalisatie voor de inrichting van vaccinatiecentra - Meer info via mail of telefoon: 011 25 00 35.

 • Belintra: Logistieke oplossingen voor zorgverlening als verpleegwagens en rolcontainers - Meer info op de website van Belintra of via mail.

 • beMatrix: Modulaire systemen voor vaccinatiecentra - Meer info op de website van beMatrix of via mail.

 • Co-Motion Agency: Hospitality professionals zoals receptionisten en stewards - Meer info op de website of via mail.

 • Creaset en Hecht: Productie en plaatsing van signalisatiematerialen - Meer info op de website van Hecht.

 • ECOLAB België: Hygiëne- en infectiepreventieoplossingen en -diensten - Meer info op de website van ECOLAB.

 • Ecolog International: Realisatie vaccinatiecentra - Meer info op de website van Ecolog International.

 • Ethias: Automatische en kosteloze verzekering voor vaccinatiecentra - 

 • GM Productions: Modulaire wanden voor vaccinatiecentra - Contact opnemen kan via mail.

 • JMT: Realisatie vaccinatiecentra - Contact opnemen kan via de website van JMT.

 • Medyc: Covid-19 sneltesten - Meer info op de website.

 • Neptunus BVBA: Verhuur tenten en tijdelijke gebouwen - Meer info op de website van Neptunus.

 • Remmicom: IT-infrastructuur voor vaccinatiecentra - Contact opnemen kan via de website.

 • Scelta Mobility: Mobiliteit van en naar vaccinatiecentra - Meer info op de website of via mail.

 • Silver Tie: Tewerkstelling tijdelijke en vaste medewerkers - Meer info op de website van Silver Tie of via telefoon: 09 247 02 03.

 • Sterimed: Medische oplossingen voor vaccinatiecentra - Contact opnemen kan via mail of telefoon: 012/21 33 13.

 • VVSNV: Signalisatie voor de inrichting van vaccinatiecentra - Meer info via mail of telefoon: 011 273 583.

 • Wereldhave Belgium: Vaccinatielocaties in Kuurne, Genk, Nijvel, Doornik en Luik - Contact opnemen kan via mail.

 • Wollux: Bedrukt communicatietextiel en doeken voor o.a. nadar-afsluitingen en spandoeken - Meer info op de website van Wollux.

Communicatie

Stad Gent: Toegankelijke communicatie bij vaccinatiecentra

Gemeente Herselt: Promotievideo's vaccinatie

Verzekering personeel

Ethias voorziet in een aanbod om vaccinatiecentra automatisch en kosteloos te verzekeren voor burgerlijke aansprakelijkheid (BA), beroepsaansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen. Deze waarborg komt niet in de plaats van bestaande verzekeringen en deze zullen steeds voorrang krijgen bij een schadegeval. Het gaat hier ook niet over een vervanging voor de wettelijk verplichte verzekering tegen arbeidsongevallen. Deze verzekering zorgt er wél voor dat medewerkers die anders niet gedekt zouden zijn - denk aan artsen en verpleegkundigen op rust of vrijwilligers – bij een schadegeval vergoed worden. Dit geldt ook voor de burgerlijke aansprakelijkheid van personen of organisaties die zich in de campagne inschakelen, hoewel dat niet hun reguliere activiteit is.

Eerstelijnszones en gemeenten moeten hier niet vooraf op inschrijven, maar kunnen bij vragen steeds terecht bij hun lokale Ethias-inspecteur.