Coronarichtlijnen uitvaartsector

 • Richtlijnen Agentschap Binnenlands Bestuur voor begrafenisondernemers en crematoria (update 28 juni 2021)
 • Door het MB van 23 juni 2021 gelden vanaf 27 juni 2021 volgende regels voor uitvaarten:
  • maximum 200 aanwezigen (bedienaar van de eredienst en kinderen tot en met 12 jaar niet meegerekend) per afzonderlijke ruimte van de gebouwen die hiervoor bestemd zijn en 400 aanwezigen buiten;
  • Een zittend publiek van maximum 2000 personen tot en met 29 juli 2021 en een publiek van maximum 3000 personen vanaf 30 juli 2021, kinderen tot en met 12 jaar en de bedienaar van de eredienst niet meegerekend, mag binnen aanwezig zijn op de uitvaartceremonie mits voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid voor ceremonies boven de 200 personen;
  • Een publiek van maximum 2500 personen tot en met 29 juli 2021 en van maximum 5000 personen vanaf 30 juli 2021, kinderen tot en met 12 jaar en de bedienaar van de eredienst niet meegerekend, mag buiten aanwezig zijn op de uitvaartceremonie mits voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid voor ceremonies boven de 400 personen.
  • bij blootstelling van het lichaam moet een afstand van 1,5 meter gerespecteerd moet worden ten opzichte van het blootgestelde lichaam;
  • de uitbater of organisator informeert de aanwezigen en personeelsleden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen;
  • een minimale afstand van 1,5 meter tussen huishoudens of vaste groepen van maximum acht personen;
  • het bedekken van de mond en neus met een mondmasker is verplicht en het dragen van andere persoonlijke beschermingsmiddelen wordt steeds sterk aanbevolen;
  • de activiteit moet zo worden georganiseerd dat de regels van social distancing kunnen worden gerespecteerd eveneens voor wat betreft de personen die buiten de inrichting of de gebouwen wachten;
  • de uitbater of organisator stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de aanwezigen;
  • de uitbater of organisator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
  • de uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting;
  • fysieke aanrakingen tussen personen zijn verboden, behalve tussen de leden van eenzelfde huishouden of de leden van de vaste groep van acht;
  • koffietafels zijn mogelijk volgens de regels die gelden voor de horeca.
 • Brief aan de gemeenten ivm de verwijdering van pacemakers bij overledenen (6 april 2020)
 • Wat te doen bij het overlijden van een patiënt (Richtlijnen Zorg en Gezondheid 2 april 2020)
 • Tijdelijke afwijkingen regels decreet begraafplaatsen en lijkbezorging (Besluit Vlaamse regering van 25 juni 2021):
  • Bij crematie valt het verplichte tweede advies van de geneesheer weg als:
   • het overlijden plaatsvindt in het ziekenhuis of in een woonzorgcentrum van het Vlaams Gewest;
   • het overlijden plaatsvindt buiten het ziekenhuis of een woonzorgcentrum van het Vlaams Gewest en de behandelende geneesheer of de geneesheer die het overlijden vaststelt bevestigt dat het overlijden te wijten is aan het Covid-19. 
   • Deze afwijkingen treden in werking op 1 juli 2021 en blijven van kracht tot en met 15 oktober 2021.