Coronarichtlijnen uitvaartsector

 • Richtlijnen Agentschap Binnenlands Bestuur voor begrafenisondernemers en crematoria (update 8 maart 2021)
 • Sinds het MB van 6 maart 2021 gelden vanaf 8 maart 2021 volgende regels voor uitvaarten:
  • maximum 50 aanwezigen (bedienaar van de eredienst en kinderen tot en met 12 jaar niet meegerekend) per afzonderlijke ruimte van de geboiuwen die hiervoor bestemd zijn
  • geen blootsteling aan het lichaam
  • de uitbater of organisator informeert de aanwezigen en personeelsleden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen en verstrekt de personeelsleden een passende opleiding;
  • een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon wordt gegarandeerd en één enkele persoon per 10 m2 is toegelaten;
  • het bedekken van de mond en neus met een mondmasker is verplicht en het dragen van andere persoonlijke beschermingsmiddelen wordt steeds sterk aanbevolen;
  • de activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden en dat de afstandsregels kunnen worden gerespecteerd, in het bijzonder voor wat betreft personen die buiten de inrichting of de gebouwen wachten, desgevallend overeenkomstig de richtlijnen van de bevoegde overheid;
  • de uitbater of organisator stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de aanwezigen;
  • de uitbater of organisator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
  • de uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting;
  • fysieke aanrakingen tussen personen zijn verboden, behalve tussen de leden van eenzelfde huishouden;
  • fysieke aanrakingen van voorwerpen door verschillende personen zijn verboden.
  • geen rouwmaaltijd of -receptie achteraf.
 • Brief aan de gemeenten ivm de verwijdering van pacemakers bij overledenen (6 april 2020)
 • Livestreaming van o.a. uitvaarten vanuit gebedsruimten (richtlijnen ABB 6 april 2020)
 • Wat te doen bij het overlijden van een patiënt (Richtlijnen Zorg en Gezondheid 2 april 2020)
 • Tijdelijke afwijkingen regels decreet begraafplaatsen en lijkbezorging (Besluit Vlaamse regering 30 oktober 2020):
  • Mogelijk vervoer van meer dan één stoffelijk overschot per lijkwagen
  • Onder bepaalde voorwaarden: geen tweede controlearts vereist voorafgaand aan crematie