Coronarichtlijnen uitvaartsector

  • Voor uitvaartplechtigheden en koffietafels gelden vanaf 7 maart 2022 geen specifieke regels meer.
  • Op 26 november 2021 besloot de Vlaamse Regering om tot en met 30 april 2022 het verplichte tweede advies van de geneesheer in geval van crematie in bepaalde gevallen weg te laten. De afwijking is uitsluitend mogelijk:

    • 1° als het overlijden plaatsvindt in het ziekenhuis of in een woonzorgcentrum dat in het Vlaamse Gewest ligt;

    • 2° als het overlijden plaatsvindt buiten het ziekenhuis of buiten een woonzorgcentrum dat in het Vlaamse Gewest ligt en de behandelende geneesheer of de geneesheer die het overlijden vaststelt, bevestigt dat het overlijden te wijten is aan het COVID-19-virus.