Het netwerk islamexperten biedt intensieve trajecten aan op maat. In overleg met lokale besturen worden trajecten opgestart met enerzijds vertegenwoordigers van scholen/CLB-medewerkers, anderzijds vertegenwoordigers van lokale moskeeën(besturen)/moedergroepen/islamitische en socio-culturele middenveldorganisaties.

Mogelijke thema’s: participatie van ouders aan de schoolloopbaan, deelnemen aan meerdaagse activiteiten, het omgaan met islamitische feestdagen, voedingsvoorschriften, de ramadan, het belang van het Nederlands, al dan niet gescheiden zwemmen, aangepaste leerinhoud (evolutieleer versus scheppingsverhaal, kooklessen, seksuele voorlichting, muziek,…), halal eten, bidden op school, het vak islam, medische consulten-vaccineren, hoofddoeken, conflicten op school, …