Agentschap Binnenlands Bestuur

Ondersteuning via gesubsidieerde infrastructuur 

Het team gesubsidieerde infrastructuur ondersteunt de lokale besturen bij het ontwerp en de uitvoering van bepaalde onroerende investeringen en bij haalbaarheidsonderzoeken voor de neven- of herbestemming van parochiekerken. Het team betaalt ook de daaraan toegekende subsidies uit. 

De subsidie kan voor gebouwen van de eredienst worden toegekend voor : 

  • studies,    opmetingsplannen    en    trajectbegeleiding    voor    neven-    of herbestemming. 

De subsidie kan voor gebouwen die op het moment van de subsidieaanvraag maximaal vijf jaar geleden onttrokken zijn aan de eredienst, worden toegekend voor:  

  • studies, opmetingsplannen en trajectbegeleiding voor herbestemming. 

De Vlaamse Regering kan prioriteiten bepalen voor de toekenning van de subsidie. 

De toegekende subsidie bedraagt maximaal 30 % van de kostprijs van de werken zoals bij de eindafrekening wordt vastgesteld, maar beperkt tot het initieel goedgekeurde aanbestedingsbedrag. De subsidiebasis wordt verhoogd met 7 % als tussenkomst voor de algemene kosten. 

De Vlaamse Regering kan een minimumbedrag vaststellen voor de investeringen die in aanmerking komen voor de subsidie. 

Alle informatie, voorwaarden en procedures vind je op deze pagina van het agentschap Binnenlands Bestuur of neem contact op met gesubsidieerdeinfrastructuur@vlaanderen.be

Provincies