Agentschap Onroerend Erfgoed

Ondersteuning via de erfgoedlening 

Je kan een lening aangaan met een lage intrestvoet voor werken aan zowel de beschermde parochiekerk of site als aan een parochiekerk of site die is opgenomen in de vastgestelde inventaris. Het gaat om volgende werken:  

  • restauratie- of renovatiewerken; 
  • werken in functie van gebruik, hergebruik of herbestemming; 
  • nieuwbouwingrepen aan of aanleunend aan de erfgoedlocatie (inclusief uitbreiding); 
  • ingrepen om de duurzaamheid en energieprestatie van het erfgoed te verbeteren. 

Als openbaar bestuur, publieke entiteit of ondernemer kan je beroep doen op het investeringskrediet. Als particulier kan je gebruik maken van het consumentenkrediet

Alle informatie, voorwaarden en procedures vind je op deze pagina van het agentschap Onroerend Erfgoed of neem contact op met jouw erfgoedconsulent

Agentschap Binnenlands Bestuur

Ondersteuning via gesubsidieerde infrastructuur 

Het team gesubsidieerde infrastructuur ondersteunt de lokale besturen bij het ontwerp en de uitvoering van bepaalde onroerende investeringen en bij haalbaarheidsonderzoeken voor de neven- of herbestemming van parochiekerken. Het team betaalt ook de daaraan toegekende subsidies uit. 

De subsidie kan voor gebouwen van de eredienst worden toegekend voor : 

  • nieuwbouw; 
  • aankoop en verbouwing; 
  • renovatie; 
  • aanpassingsinvesteringen voor nevenbestemming. 

De subsidie kan voor gebouwen die op het moment van de subsidieaanvraag maximaal vijf jaar geleden onttrokken zijn aan de eredienst, worden toegekend voor:  

  • noodzakelijke basisinvesteringen die een herbestemming mogelijk maken, tot een subsidiebedrag van maximaal 250.000 euro. 

De Vlaamse Regering kan prioriteiten bepalen voor de toekenning van de subsidie. 

De toegekende subsidie bedraagt maximaal 30 % van de kostprijs van de werken zoals bij de eindafrekening wordt vastgesteld, maar beperkt tot het initieel goedgekeurde aanbestedingsbedrag. De subsidiebasis wordt verhoogd met 7 % als tussenkomst voor de algemene kosten. 

De Vlaamse Regering kan een minimumbedrag vaststellen voor de investeringen die in aanmerking komen voor de subsidie. 

Alle informatie, voorwaarden en procedures vind je op deze pagina van het agentschap Binnenlands Bestuur of neem contact op met gesubsidieerdeinfrastructuur@vlaanderen.be

Provincies

Andere kanalen

  • Afhankelijk van de gekozen toekomstige invulling kan je beroep doen op subsidies vanuit andere domeinen. Neem met ons contact op via info@toekomstparochiekerken.be zodat we je gericht verder kunnen helpen.