Provincies

Andere kanalen

Afhankelijk van de gekozen toekomstige invulling kan je beroep doen op subsidies vanuit andere domeinen. Neem met ons contact op via info@toekomstparochiekerken.be zodat we je gericht verder kunnen helpen.