Business continuïteit_1.png
Provider image

Business continuity management heeft als doel om ook in tijden van crisis een waardevolle dienstverlening te kunnen garanderen. Met een Business Continuity Plan voor cyberincidenten kan je processen sneller terug opstarten en voorkom je verlies van data.

Een continuïteitsplan is slechts een onderdeel van een hele keten van activiteiten. Een BCP bestaat uit verschillende onderdelen die vooral zeer praktisch van aard zijn. Zo worden bijvoorbeeld de acties omschreven die uitgevoerd dienen te worden na het plaatsvinden van een cyberincident die de voortgang van kritische bedrijfsprocessen in gevaar brengen.

Een BCP is geen keurslijf, maar een document dat moet kaderen binnen de bredere organisatiewerking. Onderstaande bronnen helpen je op weg, maar het is belangrijk om hierbij de nodige stappen te doorlopen en deze informatie te kaderen binnen de concrete situatie van je lokaal bestuur.

Interessante bronnen

Een noodplan opstellen

VERA stelt praktisch materiaal beschikbaar om een eigen noodplan, Disaster Recovery Plan (DRP) of Business Continuity Plan (BCP) op te stellen. Je vindt een toelichting en een sjabloon terug om aan de slag te gaan.

Toolbox voor bedrijfscontinuïteitsmanagement

Deze toolbox van de Vlaamse Overheid helpt je met de nodige handvatten om een BCM uit te rollen. In eerste instantie is deze toolbox ontwikkeld voor de departementen en agentschappen die deel uitmaken van de Vlaamse overheid.

Nuttige documentatie van IBD

De Informatiebeveiligingsdienst (IBD) ontwikkelde meerdere kennisproducten rond o.a. bedrijfscontinuïteitsmanagement.