Op deze pagina bundelen we – op maat van de Vlaamse steden en gemeenten – de meest relevante informatie voor de thuis- en ouderenzorg.

Lees de meest recente informatie van het Agentschap Zorg en Gezondheid op hun website. 

Heb jij nog vragen of aandachtspunten? Bezorg ze ons via netwerkthuiszorg@vvsg.be, we nemen ze graag mee in verder overleg met het kabinet van minister Beke en het Agentschap Zorg en Gezondheid.

 

Kaderrichtlijn thuiszorg

Op dit moment is er een algemene kaderrichtlijn thuiszorg van toepassing. De kaderrichtlijn omvat de meest recente maatregelen voor de thuiszorgvoorzieningen, de lokale dienstencentra en de verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers en vervangt de sectorspecifieke richtlijnen. Raadpleeg de meest recente versie op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Ook het draaiboek contactonderzoek kan je op die website terugvinden.

Lokale dienstencentra die een horeca-functie hebben moeten het Covid Safe Ticket toepassen conform de richtlijnen in de horeca.

 

Toekenning van een subsidie voor het vergoeden van kosten in verband met Covid-19 voor onder andere gezinszorg en LDC

Er wordt door de Vlaamse regering een subsidie voorzien ter compensatie van kosten ten gevolge van de Covid-19 epidemie. Dat wordt bepaald in dit Besluit van de Vlaamse regering

De subsidie voor de diensten gezinszorg bedraagt €0.06 per toegekend uur (urencontingent 2020).
De subsidie voor de lokale dienstencentra bedraagt €600 euro per dienstencentrum.

 

Praktijken andere besturen

Hoe gaan andere besturen om met de sluiting van de lokale dienstencentra en dagverzorgingscentra? Hoe gaan ze te werk in de poetsdiensten of de gezinszorg? We verzamelen deze praktijken op deze website. Hoe ga je er zelf mee om? Stuur het door naar netwerkthuiszorg@vvsg.be  

 

Linken met andere thema's

 

Kaderrichtlijn residentiële ouderenzorgvoorzieningen

Op dit moment is er een algemene kaderrichtlijn ouderenzorg van toepassing. De kaderrichtlijn omvat de meest recente maatregelen voor de ouderenzorgvoorzieningen en ook de drie draaiboeken (COVID-19-uitbraken en testen, cohortering en contactonderzoek) zijn geïntegreerd in dit document. Raadpleeg de meest recente versie op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Financiële compensatiemaatregelen WZC
Ter verduidelijking en ondersteuning kan je de PowerPoint en simulatietool van de VVSG bekijken over de compensatiemaatregelen fase 4 voor de woonzorgcentra.

Heb jij nog vragen of aandachtspunten? Bezorg ze ons via ouderenzorg@vvsg.be, we nemen ze graag mee in verder overleg met het kabinet van minister Beke en het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Via onze Senior-Snel informeren we jullie over de meest actuele informatie omtrent COVID-19. De Senior-Snel is een digitale nieuwsbrief met alle relevante info uit het veld van ouderenzorg en woonzorg. Een overzicht van onze verstuurde nieuwsbrieven kan je hier vinden. Inschrijven kan via deze link.

En dat het applaus terecht is!

Als team ouderenzorg hebben we gezien en ervaren hoe corona jullie veerkracht in de verf zet. We zagen de meest creatieve oplossingen om de bewoners toch maar hun geliefden ‘in het echt’ te kunnen zien, om ook van de cohorte-afdelingen een thuis voor bewoners te maken en nog veel meer. Jullie verdienen het vertrouwen om samen met de bewoners meer eigen invulling te geven aan jullie werking en hierop geëvalueerd te worden. Als team is dat in elk geval iets waar wij voor gaan. Het artikel dat hierover in Lokaal verscheen, vind je hier.

Terugblik campagne 'IedereenZiA'

De vele mooie foto’s, filmpjes en getuigenissen die jullie ons doorstuurden voor onze IedereenZiA actie, gaven ons een authentieke inkijk in het leven zoals het is in het woonzorgcentrum. Ook zonder deze campagne blijven we erkentelijk voor de inzet die jullie dagelijks leveren. De gedrevenheid en inventiviteit waarmee jullie de voorbije maanden en vandaag het virus het hoofd bieden, is bijzonder bewonderenswaardig. We plaatsen hieronder  eens alle 'IedereenZiA' filmpjes op een rijtje om terug te blikken op de afgelopen maanden.

Meer mooie praktijken vind je op de website van netwerk thuiszorg of op de facebookpagina van 'wonen en leven in het woonzorgcentrum'. 

Vind hier alle filmpjes gebundeld!

Een getuigenis uit WZC De Notelaar (Beveren)

"Wat ooit begon als een triest verhaal met veel angst en onzekerheid, in het kader van de corona-miserie, werd een ongelooflijk mooi verhaal. Een periode van intens samen zijn. De mooiste verhalen zijn hier boven gekomen. We hebben elke dag opnieuw gezocht naar een mooi evenwicht om met elkaar om te gaan en ... gevonden. Ieder heeft zijn steentje bijgedragen, heeft begrip getoond, heeft de ander geholpen. Van zowel bewoners als personeel is veel begrip, creativiteit en verdraagzaamheid gevraagd.

Ondertussen vechten we tegen de Corona-kilo's en zullen terugblikken op een mooi, waardevol, intens samenzijn".

Digitaal lesmateriaal: verpleegkundige handelingen

De Belgische Vereniging voor Gerontologie en Geriatrie vaardigde een risk/benefit analyse uit voor bewoners die mogelijk besmet zijn met Covid-19. De flowchart, die de huidige ethische voorschriften volgt, helpt woonzorgcentra om samen met de bewoner en diens familie voor de meest gepaste zorg te kiezen. Hoewel een opname in het ziekenhuis nog altijd mogelijk is,  is het de bedoeling om bewoners zoveel mogelijk in de vertrouwde setting van het woonzorgcentrum op te vangen. Dit om de ziekenhuiscapaciteit te vrijwaren en indien relevant om de zorg voor het levenseinde zo waardig mogelijk te organiseren.  

Om bewoners met mogelijke COVID-19 die uit een ziekenhuissetting komen, of bewoners die best in het woonzorgcentrum blijven zo adequaat mogelijk op te vangen, delen we graag digitaal lesmateriaal over 1) het aspireren van een beademde bewoner en 2) het inbrengen van een perifeer infuus. 

Zit je nog met vragen of zijn er zaken die ontbreken? Laat het ons weten via ouderenzorg@vvsg.be

Coronavirus: gids voor verzorgenden

Coronavirus: gids voor mantelzorgers en vrijwilligers 

Er zijn tijdelijke wijzigingen van kracht voor de invulling van de werkplekcomponent binnen de duale opleidingen zorgkundige en kinderbegeleider. Lees meer: https://www.diverscity.be/thema-s/duaal-leren/wijzigingen-duaal-leren-n-a-v-coronavirus

Voor beide opleidingen wordt de situatie op de voet gevolgd.