Wat mag je verwachten?

We werken met verschillende thematafels. In een thematafel ga je gericht aan de slag rond een specifiek thema of concrete doelstelling binnen het decreet. De focus ligt hier op het delen en uitwisselen van inhoud, kennis en ervaringen. Samen met collega’s van andere lokale besturen maak je concreet werk van een specifieke uitdaging en ga je stap voor stap aan de slag. Het blijft dus niet bij enkel nadenken. We nemen voldoende tijd tussen de verschillende momenten zodat je de opgedane kennis kan toepassen in de praktijk.

Thema’s waarrond we werken zijn: opmaak omgevingsanalyse, vorm geven aan je samenwerking en opstarten van een lokaal samenwerkingsverband, visieontwikkeling, vorm geven aan een geïntegreerd aanbod …

Wat verwachten wij van jou?

 • Je engageert je om alle momenten bij te wonen zodat we samen een traject kunnen afleggen. 
 • Je engageert je om de opgedane kennis toe te passen in de praktijk en in een volgende sessie terug te koppelen over de ondernomen acties.

Voor wie?

Beleidsverantwoordelijken regie buitenschoolse opvang en activiteiten en medewerkers van het lokaal bestuur die betrokken zijn bij de uitwerking en de uitrol van het decreet in de stad/gemeente en die effectief lokaal aan de slag gaan met een specifieke uitdaging of opdracht.

Zet het decreet BOA jou met je lokaal bestuur voor een specifieke uitdaging, die nog niet aan bod komt in één van de thematafels? Formuleer ons jouw vraag! We gaan op zoek naar besturen die een soortgelijke uitdaging ervaren en die samen met jou en de VVSG aan de slag willen. 

Je kan je vraag of nood bezorgen aan sara.schroe@vvsg.be

Om het decreet te realiseren vertrek je niet van een leeg blad. Je kan verder bouwen op wat er vandaag al aanwezig is in jouw gemeente. Hiervoor heb je een duidelijk zicht nodig op de lokale situatie van de buitenschoolse opvang en activiteiten en op de drempels die er vandaag zijn.

Hoe breng je het aanbod met zijn sterktes en zwaktes in kaart? En hoe kan je interne en externe actoren hierbij betrekken? Op welke manier kan je de noden van de kinderen en ouders bevragen? Uit de gegevensverzameling komen allerlei soorten informatie naar boven. Hoe verwerk je deze informatie? En (hoe) ga je hier nadien verder mee aan de slag?

De eerste dag van deze Thematafel is een vorming waarbij diverse methodieken en voorbeelden van lokale praktijken aangereikt worden om de vraag en het aanbod in kaart te brengen.

Op de tweede en derde dag nemen we de tijd om jullie ervaringen te bespreken en krijg je tips van VVSG-medewerkers en collega-beleidsmedewerkers om nog meer uit je analyse te halen. Ook tussen de sessies kan je vragen stellen aan de VVSG-medewerker en de deelnemers aan de Thematafel via een digitaal kanaal.

Praktisch

Traject 1

 • Waar:  Gent
 • Wanneer:

      - 18 oktober, 9u30 – 16u30
      - 20 januari, 9u30-12u30
      - 15 maart, 9u30 – 12u30

 De locatie en de data worden nog aangevuld

Traject 2

 • Waar: Leuven
 • Wanneer:

    - 13 oktober, 9u30 – 16u30
    - 31 januari, 9u30-12u30
    - 14 maart, 9u30 – 12u30

De locatie en de data worden nog aangevuld

Kostprijs: 200 euro, cursusmateriaal en broodjeslunch op de eerste dag inbegrepen

Inschrijven: Inschrijven kan via deze pagina

Aantal deelnemers: minimum 8 en maximum 12 deelnemers (met maximum 2 deelnemers van eenzelfde lokaal bestuur)

Meer info:

Als lokaal bestuur moet je een beleid ontwikkelen dat rekening houdt met de doelstellingen van het decreet BOA en beslissen over de besteding en de verdeling van de middelen. Hiervoor ga je een visie ontwerpen over de buitenschoolse opvang en de afstemming met de buitenschoolse activiteiten gelinkt aan de realisatie van de kinderrechten. Hoe wil je dat de vrije tijd van kinderen eruit ziet in je gemeente? Waar wil je als gemeente naartoe met de buitenschoolse opvang en activiteiten? Welke ambities heb je en welke rol wil je hierbij opnemen? Hoe en met wie ga je aan de slag om deze visie te formuleren?

Op de eerste dag van deze Thematafel bekijken we waarover je allemaal een visie kan ontwikkelen in functie van het decreet BOA en krijg je een overzicht van diverse methodieken, handvatten, tips en kaders om hier met een groep mee van start te gaan. Na deze dag heb je meer kennis en inzicht over hoe je een visie kan ontwikkelen en welke acties je hiervoor kan ondernemen. Je engageert je om met één of meerder methodieken in de praktijk aan de slag te gaan.  

Op de tweede en derde dag nemen we de tijd om jouw praktijkervaringen te bespreken. Met welke aspecten van je visie ben je van start gegaan? Welke acties heb je hierbij ondernomen en met wie ging je aan de slag? Hoe ging dat? Waar liep je tegenaan en waarbij heb je nog ondersteuning nodig? Op de derde dag gaan we ook dieper in op hoe je jouw lokale visie kan vertalen en uitrollen in de praktijk. Tijdens de sessies, maar ook tussendoor kan je vragen stellen aan de VVSG-medewerker en de deelnemers aan de Thematafel via een digitaal kanaal. Je krijgt feedback en ondersteuning, waardoor je weer verder kan met de ontwikkeling van je lokale visie.  

Traject 1

 • Waar:  Gent
 • Wanneer:

  - 28 april, 9u30 – 16u30
  - 9 juni, 9u30 – 12u30
  - 30 september, 9u30 – 12u30

De locatie en de data worden nog aangevuld

Traject 2

 • Waar: Leuven
 • Wanneer:

    - 19 april, 9u30 – 16u30
    - 28 juni, 9u30 – 12u30
    - 19 september, 9u30 – 12u30

De locatie en de data worden nog aangevuld

Kostprijs: 200 euro, cursusmateriaal en broodjeslunch op de eerste dag inbegrepen
Inschrijven: Inschrijven kan via deze pagina

Aantal deelnemers: minimum 8 en maximum 12 deelnemers (met maximum 2 deelnemers van eenzelfde lokaal bestuur)

Meer info:

Als lokaal bestuur ben je de regisseur van het geheel en sta je samen met je partners in voor de organisatie van de buitenschoolse opvang en de afstemming tussen de buitenschoolse activiteiten. Hoe ga je als lokaal bestuur concreet aan de slag met die regierol? Welke types organisatienetwerken bestaan er en hoe start je met de opbouw van een netwerk? Welke actoren betrek je en hoe geef je die een plaats in het lokaal samenwerkingsverband? Hoe kom je samen tot doelstellingen?

In deze Thematafel gaan we in op netwerksamenwerking over de grenzen van kinderopvang, sport, jeugd, onderwijs en cultuur, zowel intern als extern. De verschillende soorten organisatienetwerken, jouw positie als netwerkmanager, de partners in het netwerk, de inzet van regie-instrumenten… komen aan bod.

Deze vorming maakt je sterker om een netwerk te trekken en samen te werken met diverse partners. Je krijgt handvatten, kaders en oefeningen mee om in je eigen netwerk toe te passen. Naast theoretische input werken we ook met praktijkvoorbeelden en maken we ruimte om onderling met elkaar ervaringen uit te wisselen.

Je engageert je om met de kennis aan de slag te gaan en tijdens de sessies terug te koppelen over de ondernomen acties. Tijdens de sessies, maar ook tussendoor kan je vragen stellen aan de VVSG-medewerker en de deelnemers aan deze Thematafel via een digitaal kanaal. Je krijgt feedback en ondersteuning, waardoor je weer verder kan met de ontwikkeling en vormgeving van je netwerk.  

Traject 1

 • Waar: Brussel - Huis Madou
 • Wanneer:

  -  8 december 2021, 9u30 – 16u30
  -  17 maart, 9u30 – 12u30
  -  10 mei, 9u30 – 12u30

De locatie en de data worden nog aangevuld

Traject 2

 • Waar: Geel  - CC De Werft
 • Wanneer:

  - 7 december 2021, 9u30 – 16u30
  - 22 maart, 9u30 – 12u30
  - 9 mei, 9u30 – 12u30

De locatie en de data worden nog aangevuld

Traject 3

 • Waar: Gent - Europahotel
 • Wanneer:

  - 22 februari 2022, 9u30 – 16u30
  - 20 april 2022, 9u30 – 12u30
  - 27 juni, 9u30 – 12u30

De locatie en de data worden nog aangevuld


Kostprijs: 200 euro, cursusmateriaal en broodjeslunch op de eerste dag inbegrepen
Inschrijven: Inschrijven kan via deze pagina

Aantal deelnemers: minimum 8 en maximum 12 deelnemers (met maximum 2 deelnemers van eenzelfde lokaal bestuur)

Meer info:

 

 

Werk je voor een centrumstad als regisseur of beleidsmedewerker buitenschoolse kinderopvang en activiteiten? Dan is deze thematafel iets voor jou!

Hoe bewaak je de neutraliteit? Hoe ga je om met weerstand bij partners? Hoe kan je kwetsbare gezinnen bereiken? Waar loop je tegenaan? De vragen en thema’s die we gaan bespreken, bepalen jullie als deelnemer zelf. Dit kan gaan over je plan van aanpak, maar evengoed over het opstarten en onderhouden van een netwerk met partners, het opmaken van een omgevingsanalyse, nadenken over een visie, inzetten van regie-instrumenten …  

Naast netwerking biedt deze thematafel de kans om van elkaar te leren rond onderwerpen en uitdagingen in kader van het decreet BOA die jullie zelf bepalen. Je kan er goede praktijken uitwisselen, informatie krijgen, workshops volgen en antwoorden krijgen op jouw concrete vragen.

Je engageert je om vooraf je leervragen te bezorgen en nadien ook terug te koppelen over de ondernomen acties.

Praktisch

 • Waar: Huis Madou, Brussel
 • Wanneer:
  -  2 december 2021, 9u30 – 12u30
  -  25 januari 2022, 9u30 – 12u30
  -  26 april 2022, 9u30 – 12u30

De data worden nog aangevuld

Kostprijs: 150 euro, cursusmateriaal inbegrepen
Inschrijven: Inschrijven via deze pagina

Aantal deelnemers: minimum 8 en maximum 15 deelnemers

Meer info:

In deze collegagroep gaat het om ervaringsuitwisselingen met betrekking tot de aanpak en uitrol van de bepalingen zoals vastgesteld binnen het decreet Buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA).  Deze groep biedt de deelnemers eveneens de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en te netwerken.

Tijdens deze sessies neemt iedereen actief deel door:

 • kennis, uitdagingen, successen en ervaringen te delen met collega’s,
 • specifieke vragen en cases uit de eigen werkcontext voor te leggen aan de collega’s

Aan deze collegagroep wordt een digitaal leerplatform gekoppeld. Dit leerplatform biedt ruimte om op een veilige manier info te delen met de groepsleden.

Praktisch