Contactgegevens

 • Fabio Contipelli - Diensthoofd / Stafmedewerker Werk & Sociale Economie
  Tel. 02 211 55 64, gsm 0478 99 99 63 - fabio.contipelli@vvsg.be

  Lokaal werkgelegenheids- en activeringsbeleid / VDAB/ regionale samenwerkingsverbanden / Sociale Maribel Openbare Sector / dienstencheques / wijk-werken / Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA) / sociale economie/ taxshift/ Lokale diensteneconomie (LDE)/ Sociale inschakelingseconomie (SINE)
   
 • Peter Cousaert - Stafmedewerker lokaal sociaal beleid, Regie en Organisatienetwerken
  Tel. 02 211 56 30, gsm 0477 70 56 89 - peter.cousaert@vvsg.be

  Lokaal sociaal beleid / Regie- en Organisatienetwerken / Sociaal werk / G50 / Service design/ Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO)
 • Fabienne Crauwels - Stafmedewerker vreemdelingenbeleid
  Tel. 02 211 55 86 - fabienne.crauwels@vvsg.be

  Vreemdelingenbeleid / verblijfsregeling vreemdelingen/ Recht op Maatschappelijke Integratie (RMI-wet) voor vreemdelingen / recht op maatschappelijke dienstverlening (OCMW-wet) voor vreemdelingen / wet van 2 april 1965 over bevoegd OCMW en ten laste neming van kosten door de POD Maatschappelijke Integratie / opvangbeleid van verzoekers internationale bescherming (asielzoekers) / dringende medische hulp/ tewerkstelling van vreemdelingen/ installatiepremies en huurwaarborg voor vreemdelingen

 • Maarten De Waele - Projectmedewerker preventie van radicalisering en polarisering
  Tel. 02 211 56 74 - maarten.dewaele@vvsg.be

  Preventiebeleid extremisme en polarisering / Lokale Integrale Veiligheidscel (LIVC)

 • Peter Hardy - Stafmedewerker OCMW-wetgeving
  Tel. 02 211 55 84 - peter.hardy@vvsg.be

  OCMW-wetgeving  / OCMW sociale dienst/ Recht op Maatschappelijke Integratie (RMI-wet) / Wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de OCMW's / Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
   
 • Ann Jughmans - Stafmedewerker werk & sociale economie
  Tel. 02 211 56 42 - ann.jughmans@vvsg.be

  Lokale diensteneconomie / sociale economie / wijk-werken / Europees Sociaal Fonds (ESF) / staatssteun / lokaal arbeidsmarktbeleid / regie werk en sociale economie/

 • Dries van Gool - Stafmedewerker Werk & Activering
  Tel: 02 207 54 00 - Dries.VanGool@vvsg.be 

 • Hans Ledegen - Stafmedewerker dataverzameling en verwerking
  Tel. 02 211 56 31 - hans.ledegen@vvsg.be

  Dataverzameling en -bewerking / KSZ-datasets / OCMW barometer
   
 • Shirley Ovaere - Stafmedewerker armoedebeleid
  Tel. 02 211 56 41, gsm 0476 60 00 92 - shirley.ovaere@vvsg.be

  Armoedebeleid / energiearmoede
   
 • Miet Remans - Stafmedewerker KSZ en sociaal werk
  Tel. 02 211 56 37 - miet.remans@vvsg.be

  Data-uitwisselingen naar en vanuit de OCMW’s, o.a. via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) / ondersteuning van het sociaal werk d.m.v. opleidingen in het open aanbod en op vraag / informatieveiligheid m.b.t. de werking van de OCMW’s
   
 • Griet Briels - Stafmedewerker sociaal werk

  gsm 0499 26 99 53 - griet.briels@vvsg.be

  Sociaal werk / lokaal sociaal beleid/ regie- en organisatienetwerken / G50 / Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO)

 • Sabine Van Cauwenberge - Stafmedewerker integratie- en inburgeringsbeleid
  Tel. 02 211 55 40, gsm 0478 88 10 70 - sabine.vancauwenberge@vvsg.be

  Integratie- en inburgeringsbeleid /samenleven in diversiteit
   
 • Lore Colaert - Projectmedewerker samenleven in diversiteit
  Tel. 02 211 55 51 - lore.colaert@vvsg.be

  Project ‘Transversale aanpak en inclusieve communicatiestrategie over goede praktijken ‘Samenleven in Diversiteit’’
   
 • Marjolein Stroobant - Administratief medewerker
  Tel. 02 211 55 94 - marjolein.stroobant@vvsg.be