Genk_Talentcoaches_Geentoestemming_Geknipt.png
Provider image

Een talentcoach is een vrijwillige coach die kinderen van het derde kleuter begeleidt om hun talenten te ontdekken in de vrije tijd.

Categorie

 • Inclusieve vrije tijd
 • Gelijke onderwijskansen

Doelen

 • Kinderarmoede terugdringen door kleuters extra kansen te bieden via talentontwikkeling in de vrije tijd

Doelgroep

 • Vijfjarige kleuters die binnenkort de overstap maken naar het eerste leerjaar, en hun gezin

 

Beschrijving

Een vrijwillige talentcoach gaat gedurende een jaar op weg met een kleuter in de laatste kleuterklas die om de meest uiteenlopende redenen niet alle kansen krijgt die hij of zij verdient. De coach begeleidt het kind én het gezin niet als hulpverlener maar als vriend aan huis. Zo gaat de coach onder meer samen met het gezin verschillende vrijetijdsactiviteiten verkennen.

 • In een eerste fase leren coach en gezin elkaar kennen en wordt er gewerkt aan een vertrouwensband.
 • Vervolgens zet de coach in op talentontwikkeling door samen met het gezin zeer uiteenlopende vrijetijdsactiviteiten te ontdekken. Zo wordt stilaan duidelijk waar de talenten zich situeren en wat ook echt bij de kleuter en het gezin past.
 • In een derde fase ondersteunt de coach het gezin bij de effectieve toeleiding naar vrije tijd. Ook hier neemt de coach niet over maar timmert aan de weg samen met het gezin.

Doorheen het traject maakt de kleuter de overstap naar het eerste leerjaar waarbij de coach van aan de zijlijn mee ondersteunt.

Succesfactoren

 • De talentcoach werkt op maat van het gezin
 • De talentcoach wordt tijdens het traject zelf ondersteund. Hij of zij krijgt een vorming bij de start en kan steeds rekenen op een netwerk van mentoren, supporters en projectteamleden.
 • Elke beslissing wordt genomen in overleg met de ouders. Ze krijgen op die manier extra tools aangereikt die hen versterken om ook na het traject zelfredzamer met hun kind(eren) verder te gaan.

Partners

De stad werkt samen met scholen, Huizen van het Kind, kinderopvanginitiatieven en het OCMW om gezinnen naar het project te leiden.

Deze praktijk in

Beleidsdomeinen

 • Gezin
 • Flankerend onderwijs
 • Vrije tijd
 • Vrijwilligersbeleid
 • Kinderopvang
 • Sociaal beleid

Staat jouw praktijk nog niet in de databank? Vul dan deze fiche in.

Deze databank bouwen we samen met jullie! Wil je een wijziging, foto, update of opmerking doorgeven? Mail samenleven@vvsg.be.