Vrijdag 26 en maandag 29 april organiseerde VVSG in samenwerking met Caritas de studiedag Onder dak. Lokale aanpak  dak- en thuisloosheid. 

De rode draden op deze studiedagen waren 

  • Dak- en thuisloosheid pak je niet alleen aan, samenwerking (tussen diensten, organisaties, besturen, … ) loont.
  • Dak- en thuisloosheid is een welzijns- én woonprobleem. De oplossing kan niet vanuit één beleidsdomein komen
  • Er is – meer dan we denken- verborgen dakloosheid

Dakloosheid is bovendien niet alleen een stedelijk fenomeen. Uit een onderzoek blijkt één op de dertien OCMW-cliënten in landelijke gemeenten dak- of thuisloos te zijn. Het is daarom nodig dat we kennis over dak- en thuisloosheid delen. Teveel dak- en thuislozen blijven onder de radar, omdat ze bijvoorbeeld op de zetel slapen bij familie of vrienden. Hulpverleners herkennen deze situaties van verborgen dak- en thuisloosheid niet altijd. Bovendien kan één organisatie de dak- en thuislozenproblematiek niet alleen aan. Samenwerking tussen gelijkwaardige actoren, met lokale besturen als regisseur van die samenwerking, is de weg om dak- en thuisloosheid te bestrijden.

De studiedag trachtte 

  • Inzicht in het belang en meerwaarde van daklozentellingen mee te geven
  • Handvaten om als lokaal bestuur via samenwerking dak- en thuisloosheid beter te bestrijden te bieden
  • Praktijken en innovatieve oplossingen voor dak- en thuisloosheid te tonen

Hier vind je de presentaties van beide studiedagen terug.