Studiedag "Lokaal=Mondiaal: op weg naar 2030"

Op 14 mei organiseerde VVSG de studiedag Lokaal=Mondiaal. Tijdens deze studiedag werd er aan de hand van verschillende sessies dieper ingegaan op hoe lokale besturen internationale thema's en samenwerking kunnen invullen.

In de 14 sessies die op de studiedag aan bod kwamen schenen experts hun licht over lokaal mondiaal beleid en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (sustainable development goals  of SDG's). Op deze pagina vind je een overzicht van de verschillende sessies en kan je de bijhorende presentaties raadplegen.

De studiedag startte en eindigde plenair. In de ochtend was Geert Bourgeois key note spreker, waarna er een panel gesprek van burgemeesters en schepenen plaatsvond. 5 experten deelden op het einde van de dag hun observaties.

Poli​tiek overleg: jouw gemeente op weg naar 203​0

Hoe geef je internationale thema's politiek een plaats. Overleg voor burgemeesters, schepenen en raadsleden, gemodereerd door VRT journaliste Katrien Vanderschoot.

De SDG's in je gemeentelijk beleid - resultaten SDG-piloottraject VVSG
Samen met 20 gemeenten ging VVSG een SDG-piloottraject aan. We geven voorbeelden hoe je de SDG's kan integreren in jouw gemeente, bijvoorbeeld via draagvlakversterking en de nieuwe meerjarenplanning.

Presentatie "De SDG's in je gemeentelijk beleid - resultaten SDG-piloottraject VVSG" 

Lokaal mondiaal beleid voor beginners​​
Het Noord-Zuid beleid of beleid voor ontwikkelingssamenwerking hebben we achter ons gelaten. Voortaan spreken we over het ‘lokaal mondiaal beleid’. Wat is precies het lokaal mondiaal beleid? Hoe vertaalt dit zich in concrete activiteiten?  

Samenwerken is cruciaal 1: scholen voor de nieuwe wereldburgers
Hoe kunnen scholen aan de slag met internationale thema's en hoe kan de gemeente hen daarin ondersteunen? Organisaties Djapo en Give A Day geven concrete tips over het stimuleren van actief burgerschap in het onderwijs.

Presentatie "Samenwerken is cruciaal 1: scholen voor de nieuwe wereldburgers"

Samenwerken is cruciaal 2: bedrijven betrekken in je internationaal, duurzaam verhaal
Het Vlaams Netwerk van Ondernemingen (Voka) vertelt hoe lokale besturen bedrijven kunnen betrekken in het duurzaamheidsverhaal, via het Voka Charter Duurzaam Ondernemen. 

Presentatie "Samenwerken is cruciaal 2: bedrijven betrekken in je internationaal, duurzaam verhaal"

Agenda 2030 en de Vlaamse Overheid
Ontdek wat de visie is van de Vlaamse Overheid op de SDG's en hoe ze deze in de praktijk brengen. In deze sessie wordt ook de ‘SDG handleiding voor overheidsinstanties’ toegelicht, ontwikkeld door de Vlaamse Overheid i.s.m. Sustenuto.

Presentatie "Agenda 2030 en de Vlaamse Overheid"

De SDG's in de praktijk: pilootgemeenten aan het woord​​
Verschillende gemeenten die deelnemen aan het SDG-piloottraject van VVSG vertellen over hun traject, halen concrete voorbeelden aan hoe ze de SDG's integreren in hun gemeente en geven een aantal nuttige tips. 

Een lokaal mondiaal beleid via intergemeentelijke samenwerking
Met verschillende gemeenten samen een strategie en activiteiten uitwerken rond lokaal mondiaal beleid kan een meerwaarde vormen, inhoudelijk, financieel als op vlak van capaciteit. Turnhout, Essen en Deinze lichtten toe hoe ze in hun regio samenwerken rond fair trade en de SDG's.

Presentatie "Een lokaal mondiaal beleid via intergemeentelijke samenwerking"

Internationale inspiratie 1: SDG's in het beleid van Rheden (Nederland)
De Nederlandse gemeente Rheden is vorig jaar uitgeroepen tot meest inspirerende global goals gemeente van Nederland. Rheden vertelde o.a. hoe hun organisatiestructuur gelinkt is aan de SDG's.

Presentatie "SDG's in het beleid van Rheden

Internationale inspiratie 2: SDG's in het beleid van Utrecht en new Aker
Utrecht (Nederland) en new Asker (Noorwegen) vertellen hoe zij de SDGs integreren in hun gemeentelijk beleid. Zo ontwikkelde Utrecht een dashboard met SDG-indicatoren. New Asker bepaalde haar proritaire SDG's en integreert de SDG's in hun nieuw beleidsplan, met oog voor brede participatie.

FairTradeGemeenten 2.0
De campagne FairTradeGemeenten overtuigde reeds meer dan 200 Vlaamse gemeenten om ambassadeur te worden van eerlijke handel. Maar hoe veranker je dat engagement in de lokale beleidsplannen? En hoe kan de nieuwe Fair-O-Meter daarbij helpen? 

Presentatie FairTradeGemeenten 2.0

De SDG's bekeken met een thematische bril
Tijdens deze sessie werd er gekeken hoe je vanuit verschillende beleidsdomeinen kan bijdragen aan de SDG's. De volgende vijf thema's kwamen aan bod: